Goeree-Overflakkee als ‘groene batterij’ voor de haven?

Goeree-Overflakkee als ‘groene batterij’ voor de haven?

Goeree-Overflakkee is volop aan de slag met de energietransitie. Het eiland wil in 2020 al energieneutraal zijn.

Sterker nog, het is mogelijk om uiteindelijk een overschot aan duurzame energie te produceren. En er zijn verschillende redenen waarom dat interessant is voor bedrijven in de Rotterdamse haven.

"Goeree-Overflakkee is een bijzondere gemeente. Als één van de weinige gemeenten heeft het eiland het Klimaatakkoord van Parijs mede ondertekend", weet Petrus Postma van BLOC, het bureau dat de strategie ontwikkelt waarmee Goeree-Overflakkee per 2020 ook daadwerkelijk energieleverancier kan worden. Zijn collega Lisette van der Meer vult aan: "Het is een enorm ambitieuze gemeente wanneer het gaat om de energietransitie. Er zijn al verschillende projecten in ontwikkeling, zoals windturbineparken en zonneparken, maar er is nog veel meer nodig om dit doel te bereiken. Wij helpen de gemeente en de inwoners daarbij."

Ambitieuze variant
"Goeree-Overflakkee heeft ruwweg drie mogelijkheden om de energietransitie vorm te geven", vertelt Petrus. "Je hebt een beperkte variant waarin je isoleert, elektrificeert en geen aardgas meer gebruikt. Je kunt ook een stap verder gaan en verschillende energiemodellen tegen elkaar afwegen. Misschien loont het bijvoorbeeld wel om het overschot aan groene elektriciteit te converteren naar warmte en om energie op te slaan totdat je het weer nodig hebt. En ten slotte kun je de meest ambitieuze variant uitvoeren en het energie-innovatie-eiland worden. Inclusief conversie naar groene grondstoffen en verwaarding van alle duurzame energie die je hier produceert, bijvoorbeeld door het aan Rotterdam te leveren."

Power to products
BLOC heeft verschillende elementen geïdentificeerd waarmee Goeree zijn duurzame ambitie kan invullen en die de markt kan en wil ontwikkelen. "Denk aan een getijdencentrale, of aan ‘cable pooling’, waarbij zonneparken en windparken hun kabelinfrastructuur delen. Het teveel aan elektriciteit kan Goeree via de ‘power-to-productsmethode’ aan bedrijven in de Rotterdamse haven leveren. Maar je kunt er met ‘power-to-fuels’ ook brandstof mee maken, bijvoorbeeld waterstof. Dan krijg je groene waterstof, ook heel interessant. Goeree is op zoek naar technologiepartners die een pilot plant willen neerzetten."

Geïnteresseerd?
Goeree-Overflakkee wil graag kennismaken met leden van het Deltalinqs Energy Forum die kansen zien binnen deze ambitie. Meer weten? Zie www.blok.nl Of mail met Petrus Postma.