Geen broeikasgas, maar circulaire grondstof

Geen broeikasgas, maar circulaire grondstof

Op 30 maart 2017 presenteert Deltalinqs met Uniper de marktstudie naar businesskansen voor CO2 als grondstof.

Geen CO2 als afvalstof of broeikasgas meer, maar een grondstof voor productie van kunststoffen, brandstoffen als methanol, omega vetzuren, bio-kleurstoffen, proteïnen en componenten voor de cement- en betonindustrie.

Directe CO2-reductie
Kan dat? Ja, technisch kan dat en voor een aantal grondstoffen lijkt dit economisch al haalbaar. Als deze CO2 in het product blijft, vermijd je 100% emissies. Maak je er brandstof van voor de auto, dan komt een deel weer terug in de atmosfeer, maar heb je voor de productie ook een significant deel vermeden.

Significante vooruitgang
De afgelopen vijf jaar is er bij universiteiten en technologieontwikkelaars significante vooruitgang geboekt voor het resultaat uit CO2-afvang: met lagere temperaturen en minder energieverbruik een hogere opbrengst van zuivere CO2. De levering van CO2 en warmte door OCAP aan het Westland is al een beproefde route, die de nodige uitbreiding zal krijgen. Maar er is met de omzetting naar grondstoffen nog veel meer mogelijk.

Test- en demonstratieprojecten
De volgende fase voor vermijden van CO2 is gericht op CO2 als grondstof. Deltalinqs is met een aantal Rotterdamse bedrijven recent gestart met de verkenning om in Plant One Rotterdam test- en demonstratieprojecten mogelijk te maken. Deze zijn gericht op de omzetting van CO2 naar grondstoffen en brandstoffen die ook in de huidige productieprocessen inzetbaar en betaalbaar zijn. We onderzoeken de nieuwste technologieën voor postcombustion capture van CO2 uit productierookgassen. Hierop aangesloten worden de technologieën gedemonstreerd voor omzetting van de afgevangen bouwsteen CO2 naar grondstoffen(CCU). Dit zijn onder andere chemicaliën, omega vetzuren, proteïnen en bio-kleurstoffen, brandstoffen en componenten voor de cement- en betonindustrie.

De industrie als enabler
Decarbonisatie is de belangrijkste opdracht uit het internationale klimaatakkoord. Momenteel is de CO2-uitstoot door Rotterdamse bedrijven in de energie- en (petro)-chemiesector 25 miljoen ton CO2 per jaar. Verdere ontwikkeling van routes voor afvang en benutting van CO2 als grondstof lijkt kansrijk om al de komende jaren de CO2-emissies aanzienlijk  te reduceren. Productiebedrijven voor energie, kunststoffen, materialen en brandstoffen worden op deze manier de ‘enabler’ voor het leveren van de oplossingen die voor de energietransitie nodig zijn. Heel interessant zijn ook de mogelijkheden die tevoorschijn komen als we kijken door de bril van industriële symbiose en ketenintegratie.

DEF-meeting Marktkansen CCU
Op 25 januari jl. heeft Deltalinqs in een kickoff meeting de eerste mogelijkheden voor de toepassing van CO2 als grondstof gepresenteerd. Het doel is demonstratieprojecten voor businesskansen te ondersteunen die het Rotterdams industrieel cluster versterken. 

Op donderdag 30 maart presenteren wij van 14.00 tot 16.30 uur (inloop om 13.30 uur) bij Plant One Rotterdam (havennummer 5210 - Huntsman-terrein) de studie naar businesskansen voor CO
2 als grondstof, ingezoomd op Rotterdam. Deze studie is uitgevoerd door bureau CE Delft, op verzoek van Deltalinqs en Uniper. De inzichten uit de Deltalinqs/Uniper-marktstudie worden met de Deltalinqs-bedrijven in de (petro)chemie- en energiesector en met de partners in de Letters of Cooperation van Deltalinqs gedeeld. Wij nodigen u daarom van harte uit om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

Meer informatie: Inez Postema, tel. (06) 54 73 53 91.