Europese en Nederlandse Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika

Europese en Nederlandse Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika

Begin mei vindt een Europese Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika plaats.

De eurocommissaris voor handel, Cecilia Malström én Director-General for Environment bij de Europese Commissie, Daniel Calleja Crespo, leiden de delegatie. De EU en Nederland willen nauwere banden met Zuid-Afrika voor circulaire ontwikkelingen en daarbij kansen creëren voor Europese ondernemers die bijdragen aan groene oplossingen voor lokale uitdagingen.

Er zijn momenteel al tien programma’s (45 projecten verdeeld over 25 sectoren) in Zuid-Afrika zoals een samenwerking op het vlak van Biobased Economy. Ook is er een afval/circulaire economiesamenwerking van RWS met Green Cape. Meer informatie hierover is te vinden bij RVO.

EU-missie met Dutch events
Nederland is voornemens om tijdens de EU-missie een Dutch side event te organiseren dat tevens samenvalt met het World Economic Forum voor Afrika. Deze constructie van een EU-missie met een Dutch event is zeer succesvol gebleken tijdens een eerdere missie naar Beijing in 2016. Het biedt de deelnemers toegang tot drie unieke netwerken: het Zuid-Afrikaanse netwerk, het high level netwerk van de EU-deelnemers en het WEF Afrika-netwerk. De onderwerpen die centraal staan zijn: eco-innovatie, chemicaliën en kunststoffen, afvalmanagement, watermanagement, verontreiniging van de marineomgeving en aansprekende duurzame praktijkvoorbeelden voor steden.

Aanmelden Circulaire Economie missie 1-5 mei 2017, Johannesburg-Pretoria-Durban
Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de EU-missie. Participatie is tevens mogelijk voor deelnemers die zelfstandig naar Zuid-Afrika reizen en enkel aanwezig zijn bij het Dutch seminar of voor Nederlandse bedrijven die lokaal actief zijn in Zuid- Afrika met circulaire businessmodellen.

Deelname aan de EU missie en het Dutch seminar zijn gratis, wel regelen de deelnemers hun eigen reis- en verblijfkosten. Het uitgangspunt is om alle Nederlandse deelnemers de mogelijkheid te geven zich te presenteren tijdens het Nederlandse seminar.

Aanmelden kan met een harde deadline tot uiterlijk 31 maart 2017 via de volgende link

Meer informatie
Herman Huisman (RWS), tel. +31 6 51 17 59 92 en Freek van Eijk (Acceleratio), tel. +31 6 51 08 08 47.