Duurzaam transport: Zo kan het!

Duurzaam transport: Zo kan het!

Op 28 juni 2017 kwamen overheid en bedrijfsleven samen in Amersfoort op het seminar 'Duurzaam transport: Zo kan het!'

De mogelijkheden van batterij-elektrisch, waterstofelektrisch, geavanceerde biobrandstoffen en verduurzaming gasvorminge brandstoffen werden naast elkaar bekeken. Petrouschka Werther, plv. directeur klimaat, lucht en geluid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vergeleek de bijeenkomst met een escape room: we zoeken naar aanwijzingen en moeten elkaar steeds informeren over nieuwe vondsten. Door die te combineren komen we steeds een stap verder richting de sleutel van de uitgang.

Naast nieuwe technieken stond de behoefte aan steun vanuit de overheid centraal. Op 5 september tekenen de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een convenant ter uitvoering van de Brandstofvisie. Het convenant gaat over drie transitiesporen:

  • Geavanceerde biobrandstoffen
  • Waterstof
  • Van LNG naar bio-LNG

Voor de uitvoering van het transitiespoor 'Van LNG naar bio-LNG’ wordt het convenant afgesloten met het Nationaal LNG Platform. "In het convenant staat in welke richting we aan de slag moeten in de komende vier jaar", zegt Robert Goevaers, programmamanager van het Nationaal LNG Platform en lid van het programmateam Deltalinqs Energy Forum. "We zijn blij met deze hernieuwde samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven." Met de ondertekening van een convenant geven de rijksoverheid en het Nationaal LNG Platform een nieuwe impuls aan de LNG-markt. De transitie van LNG naar bio-LNG staat daarbij centraal. Voor waterstof is de opschaling essentieel. Bij geavanceerde biobrandstoffen is het onder andere de uitdaging om de juiste grondstoffen beschikbaar te krijgen.

Bij het convenant hoort een innovatieregeling. Deze regeling, die 18 miljoen euro beschikbaar stelt, stimuleert initiatieven, research & development en projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan de transitie. Deze regeling wordt onder voorbehoud op 1 september 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en reserveert budget voor vier jaar. Waarschijnlijk wordt de deadline van indiening van de eerste projecten 1 december 2017 en kunnen in 2018 de eerste projecten van start gaan.