Doorpakken met waterstof

Doorpakken met waterstof

Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de verduurzaming van de Nederlandse economie, betoogt Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel.

Hij ziet daarbij een grote rol weggelegd voor Noord-Nederland. Deltalinqs voegt daaraan toe dat ook in Rotterdam grote kansen liggen.

Rijden op waterstof kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan een lagere CO2-uitstoot door het wegvervoer, zeker wanneer het duurzaam wordt geproduceerd. De echte potentie van waterstof ligt in de grootschalige productie van groene waterstof voor gebruik in de energie en chemie, vindt Galjee. Het opiniestuk, dat op 16 oktober jongstleden is verschenen in het Dagblad van het Noorden, is hier in te zien.