Deltalinqs in Dakenboek

Deltalinqs in Dakenboek

In het havengebied is veel ruimte voor verduurzaming van daken.

Samen met de bedrijven in de haven en het Rotterdamse Havenbedrijf kijkt Deltalinqs Energy Forum of we vierkante meters dak kunnen bundelen om de daken collectief te benutten voor de opwekking van duurzame zonne-energie. De visie van Deltalinqs op verduurzamen van daken is opgenomen in het Rotterdamse dakenboek van auteur Esther Wienese.

Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland. Dat is onder meer een gevolg van de wederopbouw na het bombardement op 14 mei 1940. 14,5 miljoen vierkante meter plat dak waarvan 1 vierkante kilometer in het centrum ligt smachtend te wachten op invulling. Het Rotterdamse Dakenboek is een informatief en inspirerend boek over wat er allemaal al wordt gedaan met platte daken in Rotterdam en wat de ambities in de stad en haven zijn.

In het boek komen visionairs vanuit verschillende specialismen en aandachtsgebieden aan het woord over de rol van het dak in de toekomstige stad. Met ruim dertig voorbeelddaken laat het boek zien hoe Rotterdam nu al daken gebruikt voor wonen, werken en recreëren (rood), opvang van regenwater (blauw), natuur (groen) en energie (geel). Ook geeft het boek een doorkijkje naar toekomstige stadsontwikkelingen. Alice Krekt vertelt namens Deltalinqs over de verduurzamingsplannen in het havengebied.

Het boek wordt tijdens het Binnenstadsymposium op 21 november 2017 gepresenteerd.