CO2-uitstoot met 49% reduceren, hoe gaan we dat doen?

CO2-uitstoot met 49% reduceren, hoe gaan we dat doen?

Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Op 12 december komen industriële grootverbruikers en technologiebedrijven bij elkaar om te bespreken hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Tijdens het congres Industrie & Energie 2017 van FME kom je alles aan de weet over de stand van zaken op dit gebied.

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Hun congres staat in het teken van de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte 2050, de resultaten van de ketensamenwerking van RWE met Akzonobel en de innovaties van OCI die de energievraag terugdringen. Ook is er ruime aandacht voor de randvoorwaarden en innovatieve technologie die versnelling van de energietransitie mogelijk maakt.

Hogetemperatuurwarmte
In de energie-intensieve industrie gaat de meeste energie naar hogetemperatuurwarmte. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt dan ook samen met de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal marktpartijen naar duurzame alternatieven voor hogetemperatuurwarmte in de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte (THT) 2050. Marion Hopman van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert als programmamanager het overleg met publieke en private partijen en zal tijdens het congres Industry & Energie de resultaten van de verkenning bekendmaken.

Leden van Deltalinqs Energy Forum krijgen 100 euro korting. Kijk hier voor meer informatie en de kortingscode.