CO2 smart grid: de volgende stap in gebruik CO2

CO2 smart grid: de volgende stap in gebruik CO2

Het netwerk van OCAP zorgt al enige jaren voor nuttig gebruik van CO2.

Glastuinders in het Westland krijgen via dit netwerk CO2 geleverd die is ontstaan bij industriële processen in het Rijnmondgebied. De tuinders gebruiken deze CO2 om hun gewassen te laten groeien. Er gaat nu een haalbaarheidsstudie van start naar een slim netwerk voor CO2-opslag en -distributie. Dit netwerk borduurt voort op het bestaande OCAP-netwerk.

Deltalinqs is één van de 28 partijen die een haalbaarheidsstudie naar een CO2 smart grid ondersteunen. Die opslag is gepland in twee lege gasvelden in de Noordzee, die in de komende jaren als opslagbuffer dienen. Het is de bedoeling dat deze CO2 door bedrijven gebruikt wordt voor nuttige producten. De CO2-voorraad halen ze dan uit de genoemde opslagbuffers. Op de langere termijn moet CO2-uitstoot in zijn geheel uitgebannen worden en zal het smart grid in zijn huidig beoogde vorm overbodig zijn.

In de zomer verwachten de 28 partijen de eerste fase van de haalbaarheidsstudie af te ronden, daarna zullen zij beslissen of verder onderzoek naar een CO2 smart grid zal plaatsvinden. Meer informatie: www.co2smartgrid.nl.