CO2 als grondstof – sleutel in de transitie

CO2 als grondstof – sleutel in de transitie

Hoe kan CO2 zelf een rol spelen in de energie- en materiaaltransitie?

Het antwoord is: naast CCS kunnen bedrijven binnen afzienbare termijn beschikken over een scala aan technieken en toepassingen om CO2 om te zetten in nieuwe bruikbare producten. En dat is een fascinerende uitdaging. Het is ‘the man on the moon’, zoals TNO-onderzoeker Earl Goetheer de bezoekers van de Deltalinqs CCU-bijeenkomst op 30 maart toevertrouwde.

Tijdens de CCU-bijeenkomst presenteerde CE Delft in opdracht van Uniper en Deltalinqs het onderzoek naar de marktpotentie van CO2-routes voor chemische producten, biochemische producten en mineralisatie. Alle drie de routes kwamen ook specifiek aan bod in de presentaties van TNO, OmegaGreen en Green Minerals. Coby van der Linde van Clingendael Energy wees de toehoorders op het belang om ook het totaalbeeld van de energiestromen in en door Nederland niet uit het oog te verliezen. Samenwerking, ook over de grenzen, is essentieel om een lock-in te voorkomen en de kansen voor transitie te verzilveren.

Waar liggen dan precies die kansen en wat is ervoor nodig om bedrijven die toegang te geven? Welke chemicaliën kunnen ook gemaakt worden uit CO2in plaats van uit olie? Welke grondstoffen uit CO2 kunnen al op korte termijn – binnen vijf jaar – in pilots voor realistische business cases gedemonstreerd worden? Welke productieprocessen zijn kansrijk op de wat langere termijn en voor welke markten? En welke producten nemen veel of weinig CO2 op? Welke processen leiden naar langcyclische opname van CO2, zoals bij mineralisatie? En welke zijn kortcyclisch en dragen zo bij aan een gedeeltelijke CO2-reductie? Hoeveel tijd is er nodig om de routes naar CO2als grondstof te ontwikkelen?

En wat is de rol van het ETS-systeem, waarvan we vinden dat het tot nu toe niet goed werkt. CCU is nog niet eens onderdeel van dat systeem, CCS wel. Maar dat gaat veranderen, fluisterde Brussel ons recent in. Want CCU wordt binnenkort nadrukkelijk in de ETS-systematiek opgenomen. Dat maakt – naast de haalbaarheid van business cases voor CO2 als grondstof – CCU nog interessanter. Want CCS – hoewel nodig als tijdelijke oplossing in de transitie naar een koolstofneutrale samenleving – bestaat uit de opslag van zeer zuivere CO2 en dat is een kostbaar proces. Waar COals grondstof kan worden ingezet, worden die kosten vermeden en levert CO2 juist geld op. 

De openbare presentaties van de CCU-bijeenkomst op 30 maart vindt u hier:

Samenwerkingsverband voor test- en demonstratieprojecten met CO2 als grondstof
Decarbonisatie is de belangrijkste opdracht uit het internationale klimaatakkoord van Parijs. Met een platform voor CO2 als grondstof ontstaat een stevig samenwerkingsverband voor een projectenprogramma met financieringsroutes waarmee Deltalinqs de volgende fase voor CCU in Rotterdam wil ondersteunen. Bedrijven met een lidmaatschap van ISPT kunnen zich heel eenvoudig aansluiten, omdat hun ticket geld waard wordt in de concrete projecten.

Het Rotterdams industrieel cluster wil zich met een platform voor CO2 als grondstof ontwikkelen tot een kristallisatiepunt voor kennis, vernieuwing, netwerken en partnerships op het gebied van CO2. Daarvoor zijn deelnemers nodig uit bedrijven en overheden (stad, provincie, rij en EU) die actief het programma ondersteunen. De eerste verkenningen voor de ontwikkeling van test- en demonstratieprojecten met omzetting van de bouwsteen CO2 naar grondstoffen zijn reeds gestart. In juli 2017 zal de volgende CCU-meeting van Deltalinqs plaatsvinden.Meer informatie: Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum, en Inez Postema, projectleider CO2 als grondstof.