Chemieloket: ruimte in regels

Chemieloket: ruimte in regels

Restwarmte en energiebelasting, recycling of verbranding, afval of grondstof. 

Bedrijven willen bijvoorbeeld reststoffen zoveel mogelijk zelf benutten of met een positieve waarde in de markt afzetten. Waar regelgeving innovatie belemmert of waar regeldruk verminderd kan worden, zijn bedrijven welkom bij het Chemieloket van het Ministerie van EZ. 

Zo zijn er innovaties die nog ingepast moeten worden in de huidige regelgeving. Denk aan gezamenlijke afvalwater- of slibverwerking of aan reststromen die in plaats van verbranding aangeboden kunnen worden voor thermisch kraken tot zwavelarme brandstof.

Maar circulaire initiatieven voor reststromen lopen nu soms vast op onduidelijkheden in overheidsbeleid. De juridische status van afvalstoffen bepaalt of een reststroom het stempel afval krijgt of dat van bijproduct of product. Onduidelijk is ook in welke mate dat geldt bij onderzoeken om te demonstreren of een reststroom met een beoogde technologie een nieuwe toepassing als secundaire grondstof kan krijgen. 

Het maatschappelijk belang voor duurzaam omgaan met grondstoffen is nog niet verankerd in wet- en regelgeving. Het vraagt dus om maatwerk van de overheid. Het Chemieloket stelt dan ook de casus centraal en draagt ook zorg voor afstemming met andere betrokken ministeries.

Bedrijven die bij Deltalinqs zijn aangesloten kunnen voor hun vragen op het gebied van wet- en regelgeving een afspraak maken met het Chemieloket in Rotterdam.

Het eerstvolgende Chemieloket Rotterdam vindt plaats op 15 maart 2017 van 09.30 - 12.00 uur bij Deltalinqs. Een afspraak maken voor het Chemieloket kan via Ralph Reede, tel. (06) 11 37 62 41.