CO2-opslag en restwarmte centraal tijdens Deltalinqs-bijeenkomst

CO2-opslag en restwarmte centraal tijdens Deltalinqs-bijeenkomst

Om aan de klimaatdoelen van 2030 te voldoen, is CO2-afvang en -opslag een belangrijk hulpmiddel voor veel grote fabrieken in het Rotterdamse havengebied. Woonwijken en kantoren willen warmte van de grote bedrijven om hun klimaatdoelen te halen. Deze twee onderwerpen, met beide een grote infrastructurele component, stonden centraal tijdens een recente bijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program.

Aramis is de naam van een project dat zich richt op het realiseren van buisleidingen voor transport van CO2 vanaf land naar platforms op de Noordzee. Tweehonderd kilometer vanaf de kust wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen. Het concept is hetzelfde als Porthos, dat door Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam en EBN wordt ontwikkeld. Aramis is een initiatief van EBN, Gasunie, Shell en TotalEnergies.

Noodzakelijk
“Voor veel grote bedrijven zal CO2-afvang en -opslag noodzakelijk zijn om op korte termijn aan de klimaatdoelen te voldoen”, zegt Projectleider Klimaat Simone van Tongeren. “Daarom was het goed te zien dat de zaal flink vol zat met mensen van deze bedrijven, naast buitengewone leden, energiebedrijven, de omgevingsdienst, leveranciers van materialen en engineers.” Anne-Marie Spierings, Programmadirecteur Economische Transitie, vertelde tijdens de bijeenkomst dat Aramis is opgenomen op de lijst van projecten die van nationaal belang zijn voor de klimaatdoelen. Deze lijst staat ook bekend als het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

CO2Next
Daarnaast gaven Gasunie en Vopak een inkijkje in hun plannen voor CO2Next; een project om afgevangen CO2 in tanks op te slaan en vanuit daar per schip of via Aramis naar lege gasvelden te vervoeren.  

Urgentie werd gevoeld
“Deelnemers aan de bijeenkomst zagen in dat ze echt aan de slag moeten met CO2-afvang en -opslag”, vervolgt Simone. “De urgentie werd gevoeld en dat maakte de bijeenkomst ook extra leuk en relevant. Net als het onderdeel dat daarna op de agenda stond: het verwarmen van wijken met restwarmte uit de industrie.”

WarmtelinQ
Met WarmtelinQ, een nieuw, ondergronds transportsysteem, zorgt Gasunie ervoor dat marktpartijen zoals Eneco restwarmte uit de Rotterdamse industrie kunnen brengen naar hun klanten in verschillende Zuid-Hollandse steden. “Voor veel van onze leden zijn beide onderwerpen erg interessant”, zegt Simone. “Op dit moment is WarmtelinQ al in de uitvoeringsfase, maar met nog maar één leverancier van warmte: afvalenergiebedrijf AVR. Het is de bedoeling dat veel meer bedrijven erop aansluiten. Bij veel productieprocessen in fabrieken komt warmte vrij, die nu nog ‘de lucht in gaat’. Bedrijven zouden er dus verstandig aan doen om eerst te kijken of ze hiermee efficiënter kunnen omgaan of deze restwarmte zelf gebruiken op andere plekken in hun proces. En daarna of je misschien aan buurbedrijven warmte kunt leveren. Als je dan nog steeds warmte ‘over houdt’, is aansluiting op WarmtelinQ een goed idee.”

Erg geslaagd
“De bijeenkomst was erg geslaagd”, vindt Simone. “Het Deltalinqs Climate Program is er om te informeren, de transities aan te jagen, om te inspireren, te verbinden en te versnellen en dat is precies wat we met deze bijeenkomst bereikten. We brachten de gehele keten bij elkaar en samen zijn we volgens mij weer een stap verder gekomen in het bereiken van de klimaatdoelen voor de industrie.”