Nieuwe circulaire industriële afvalscheidingstechnologie

Nieuwe circulaire industriële afvalscheidingstechnologie

In Nederland wordt jaarlijks ruim acht miljoen ton afval verbrand. Hierbij komt een forse hoeveelheid CO2 vrij en gaan waardevolle stoffen zoals metalen en mineralen verloren. Het is daarom noodzakelijk dat we nieuwe oplossingen vinden voor het verwerken van ons afval. Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) ondersteunt initiatiefnemers daarbij.

De nieuwe Direct Carbon Immobilization (DCI™) scheidingstechnologie van DOPS Recycling Technologies, een Beverwijkse startup, is wat dat betreft kansrijk. Met deze technologie kunnen primaire grondstoffen herwonnen worden, zónder een noemenswaardige hoeveelheid CO2 uit te stoten. Om deze technologie ook op industrieel relevante schaal te testen, heeft DOPS ondersteuning gezocht bij het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE), de TU Delft en InVesta te Alkmaar, waar een laboratoriumschaalreactor is gebouwd. Hier kunnen alle stappen van het DCI™-proces in één installatie getest worden.

Veelbelovend
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Gedurende de testen, op TRL-5 niveau, zijn er inmiddels ruw syngas (H2, CO en impurities) en vaste koolstof geproduceerd op basis van biogene feedstock, zonder de directe emissie van CO2. Het ruwe syngas wordt nu nog wel gefakkeld, maar de verwachting is dat dit gas binnenkort opgewaardeerd kan worden naar schoon syngas. Daarmee komt het project, dat juni 2022 is gestart, in de afrondende fase.

Ook complexe afvalstromen
Vanaf komende zomer wordt er aanvullende apparatuur geïnstalleerd, waaronder een gasscrubber en inline gasanalyser. Hiermee kan de technologie ook getest worden met complexe afvalstromen, die bijvoorbeeld pvc bevatten. Verschillende toekomstige eindgebruikers hebben al interesse getoond. Zoekt jouw organisatie naar een oplossing voor de verwerking van complexere afvalstromen? Neem dan contact op met het FLIE.

Drastische maatregelen
Peter van Hooft, directeur FLIE is trots op de eerste resultaten: "Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, zijn drastische maatregelen nodig zoals CO2-reductie in de industrie en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen. De samenwerking van DOPS en FLIE is een mooi voorbeeld van een project dat zowel kan bijdragen aan de materialen- als energietransitie. Alleen samen komen we verder.’"

Over FLIE

FLIE is een initiatief van Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en is mede mogelijk gemaakt door de Europese EFRO-subsidie en de steun van de overheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. FLIE richt zich op het versnellen van de ontwikkeling én implementatie van nieuwe technologie voor de elektrificatie van productieprocessen. Met als doel een maximale CO2-reductie in onder andere het Rotterdams industrieel havengebied.