Flexibiliteit en samenwerken cruciaal bij aanpak congestie

Flexibiliteit en samenwerken cruciaal bij aanpak congestie

Hoe verandert het energiesysteem op weg naar een duurzame economie? Wat betekent dat voor de bedrijven in de Rotterdamse haven? En hoe kan flexibele inzet van energie helpen om het zwaarbelaste elektriciteitsnet toch optimaal te benutten? Die vragen stonden centraal op het half mei gehouden webinar ‘Aanpak congestie in de Rotterdamse haven’, waarvoor veel belangstelling was.

Netcongestie is een groot probleem, ook in de Rotterdamse haven. Projecten kunnen niet van de grond komen of lopen grote vertraging op vanwege een gebrek aan transportcapaciteit van elektriciteit. Daarom organiseerden Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, TenneT en Stedin gezamenlijk een webinar op 16 mei over de uitdagingen rondom netcongestie. Projectleider Harry van Dijk van Deltalinqs was moderator van het tafelgesprek tussen directeuren van Stedin, TenneT, Havenbedrijf en de deelnemers.

Ondernemende oplossingen
De belangstelling, de interessante vragen en de ondernemende oplossingen van de deelnemers sloten goed aan bij de oproep van Stedin’s regiodirecteur Martin Martens: "Wij netbeheerders kunnen dit niet alleen, we moeten dit samen doen." Met Ruben Rasing, manager klant en markt van TenneT gaf hij een beeld van de veranderingen in het energiesysteem, hoe snel de druk op de elektriciteitsnetten toeneemt en hoe de netten efficiënter benut kunnen worden. Met de ongemakkelijke boodschap dat extra netcapaciteit voortaan niet zondermeer beschikbaar is. De netbeheerders gaven ook een overzicht van alle bouwactiviteiten van elektriciteitsstations en netten voor de komende jaren; bij TenneT en Stedin samen goed voor investeringen van circa 1 miljard euro.

Zelf beoordelen
Cruciaal in het steeds duurzamer energiesysteem is de inzet van flexibiliteit. Door tijdelijk meer of minder elektriciteit te verbruiken of te produceren, kan de maximale capaciteit van het net door bedrijven worden benut. Dat kan ook financieel aantrekkelijk zijn. Op de website van TenneT is er een rekentool beschikbaar, de Industrial ValueFlex Tool, waarmee bedrijven zelf hun potentiële inkomsten van flexibiliteit kunnen beoordelen. Zo kunnen zij beoordelen of het loont om flexibele capaciteit aan te bieden bij de netbeheerders.

Ultieme vraag
De betrokkenheid van de deelnemers aan het webinar bleek uit de vele en zeer diverse vragen die gesteld en beantwoord werden. Over mogelijkheden voor alternatieve contracten, dynamische nettarieven, de gevolgen voor de walstroomaansluitingen (verplicht in 2030) en het opladen van een elektrische vrachtwagenvloot. Met uiteraard ook de ultieme vraag: "Wat als het niet lukt om voldoende flexibele capaciteit vrij te maken?" Dan gaan nieuwe aansluitingen en uitbreidingen in de wacht, tot de netverzwaringen klaar zijn, lichtten de netbeheerders toe. Om dat scenario te voorkomen, worden nieuwe contractvormen ontwikkeld. En uiteraard kan de financiële beloning die bedrijven ontvangen voor de inzet van hun flexibele capaciteit, steeds meer bedrijven over de streep trekken om echt werk te maken van flexibiliteit. Niet alleen voor de huidige situatie, maar ook omdat een energiesysteem met wisselvallige productie uit zon en wind in de toekomst steeds vaker zal steunen op de buigkracht van zijn gebruikers.

‘License to operate’
De Rotterdamse haven verbruikt in 2023 al de hoeveelheid elektriciteit die voor 2030 voorzien was, volgens Jeroen Steens, director commercial delivery van het Havenbedrijf Rotterdam. "Dat laat zien dat de energietransitie serieus en voortvarend wordt opgepakt", zo stelde hij. "De haven is op weg om een duurzame haven te worden, dat is belangrijk voor de toekomst, voor onze license to operate." Steens is blij met de nieuwe contractvormen die ontwikkeld worden door de netbeheerders. Voor de walstroomprojecten van het Havenbedrijf denkt hij die zelf, als klant, goed te kunnen inzetten. Maar hij roept vooral de bedrijven in het havengebied op om serieus te onderzoeken of flexibel energieverbruik mogelijk is. "We moeten dit samen oplossen, in gesprek met de netbeheerders. Om te voorkomen dat er vertraging ontstaat in onze verduurzaming en bij de aansluiting van nieuwe bedrijven."

Heeft u het webinar gemist? Via deze opname is het webinar terug te kijken.