Arend Jan Zeeuw (Huntsman): "Verduurzamen is geen wij-zij verhaal"

Arend Jan Zeeuw (Huntsman): "Verduurzamen is geen wij-zij verhaal"

Het Deltalinqs Climate Program telt vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s). Arend Jan Zeeuw (Huntsman) is ambassadeur van LOC 4: Duurzame Grondstoffen. Daarin werken we samen met leden en partners aan de uitfasering van ruwe olie door de mogelijkheden van alternatieve grondstoffen te onderzoeken en te ontwikkelen. Verder willen we daarvoor nieuwe coalities vormen.

Arend Jan vervulde de afgelopen tweeëndertig jaar verschillende rollen bij chemieconcern Huntsman. De laatste drie jaar is hij daar als global capital coordinator verantwoordelijk voor de uitgaven en investeringen. Huntsman produceert halffabricaten voor de polyurethaanindustrie, die bijvoorbeeld worden verwerkt in matrassen, stoelen, schoenen en voetballen.

Grondstoffentransitie moet
Ongeveer een derde van zijn tijd gaat op aan het duurzaamheidsbeleid van de drie grootste vestigingen van de onderneming: in Shanghai, Louisiana en Rotterdam Botlek. De doelstelling dat Nederland in 2050 100% circulair wil zijn, zoals dat beschreven staat in het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, noemt Arend Jan ambitieus. "Dat neemt niet weg dat we die grondstoffentransitie moeten maken. Dat moet van onszelf, van de maatschappij en van onze klanten. Dat is een belangrijke reden waarom ik een half jaar geleden ambassadeur van de LOC Duurzame Grondstoffen ben geworden."

Aantrekkelijk
In de wereldwijde grondstoffentransitie loopt China voorop, constateert Arend Jan. "Daar zijn ze al geruime tijd met het thema bezig. Je krijgt daar voorrang bij vergunningverlening als je duurzame investeringen doet. In de VS heerst nogal scepsis en conservatisme, vooral in dé oliestaat Texas, waar ons hoofdkantoor is gevestigd. Toch brengt president Biden de zaak op dat vlak behoorlijk in beweging. Bedrijven kunnen de helft van de kosten voor duurzame investeringen van de overheid terugkrijgen. Dat maakt duurzaam investeren daar aantrekkelijk."

Frituurvet en black liquor
De Huntsman-vestiging in Rotterdam ontving onlangs het ISCC-plus certificaat. Dat toont aan dat het bedrijf duurzaamheid serieus neemt en handelt om de integriteit van het kwaliteitssysteem te verhogen. "We hebben nu een corporate director sustainability en een werkgroep sustainability bij de Huntsman-raad van bestuur. We spannen ons onder andere in om duurzame benzeen in te kopen, dat geproduceerd wordt met behulp van biomassa, frituurvet of van talolie en black liquor, afvalstromen van de papier- en pulpindustrie. Binnen Huntsman kijken we niet alleen naar de grondstoffen, maar ook naar ons afval. Zo proberen we de cirkel rond te maken."

Balans
Het realiseren van een duurzamere wereld, is een taak voor ons allemaal, vindt Arend Jan. "Het is geen wij-zij verhaal, uiteindelijk betaal je als maatschappij. Mensen moeten bovendien beseffen dat verduurzamen niet gratis is. Dat geldt voor consumenten – in de supermarkt zijn biologische producten ook duurder – en dat geldt ook voor bedrijven. Er is altijd spanning tussen commerciële belangen, duurzaamheidsbelangen en de technologische mogelijkheden. Bedrijven zullen opener naar elkaar moeten zijn. Gelukkig merk ik dat de balans steeds vaker doorslaat naar een duurzame toekomst en iets minder naar commercieel succes."

Slagen
Arend Jan: "Binnen de LOC willen we het verbinden en het samenwerken stimuleren. En de bereidheid daartoe groeit. Met behulp van onder andere Deltalinqs kunnen we in het Rotterdamse cluster aanzienlijke slagen maken. Een 50% circulaire economie in 2030 en volledig circulair in 2050, dat is een hoge ambitie. Misschien wordt het iets later, maar we gaan er wel komen!"