800 miljoen euro subsidie voor waterstofprojecten

800 miljoen euro subsidie voor waterstofprojecten

Met bijna 800 miljoen euro subsidie geven zeven Nederlandse projecten een flinke impuls aan de productie van waterstof. Drie ervan komen in het Rotterdamse havengebied. Als de zeven projecten volgens planning doorgaan, zorgen deze samen voor een vermogen van 1150 megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.

De projecten richten zich op het maken van groene waterstof door elektrolyse (het splitsen van water in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit). Daarvoor worden grote installaties ontwikkeld en gebouwd. Door groene stroom te gebruiken, produceren ze de waterstof op een duurzame manier, met minder CO2-uitstoot. Het gaat om de volgende projecten: In Rotterdam: Holland Hydrogen 1 van Rotterdam Hydrogen Company (Shell), Curthyl van Air Liquide Industrie en H2-Fifty van bp en HyCC, in IJmuiden: H2ermes, in Terneuzen: Elygator en Haddock van Ørsted Hydrogen Netherlands Holding en in Eemshaven: HyNetherlands van Engie Energie Nederland.

Grotere installaties met meer vermogen
Tot nu toe zijn alleen kleine installaties gebouwd in Nederland. Deze hebben bij elkaar een vermogen van ongeveer 10 megawatt. Wanneer de installaties uit deze nieuwe projecten gebouwd zijn, zullen ze voor 100-250 megawatt per stuk gaan zorgen. Zo wordt het opgeteld vermogen voor waterstofproductie door elektrolyse in Nederland 100 keer groter. De bedrijven hebben plannen om deze hernieuwbare waterstof te gebruiken voor verschillende industrieën. Bijvoorbeeld voor de verduurzaming van staalproductie, voor gebruik in raffinaderijen of voor de productie van kunstmest.

Europese regeling
De subsidie voor deze projecten komt uit de subsidieregeling Important Project of Common European Interest (IPCEI) Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse. Deze subsidie is bedoeld voor belangrijke projecten op het gebied van hernieuwbare waterstof.

In totaal zijn er vier regelingen voor subsidie voor waterstof (IPCEI Waterstof), met een totaal budget in Nederland van € 1,6 miljard. Eerder dit jaar is bekendgemaakt dat het bedrijf Nedstack subsidie ontvangt onder de IPCEI Waterstof: Technologie.

Voor de derde regeling, die zich richt op de import en opslag van waterstof, is € 595 miljoen beschikbaar. Voor de vierde is een bedrag van € 199 miljoen beschikbaar voor het gebruik van waterstof in de mobiliteit en het transport. Deze subsidieregeling (IPCEI Waterstof: Mobiliteit en transport) gaat dit jaar van start.