‘Women in energy’ delen visie op transitie

‘Women in energy’ delen visie op transitie

Hoe willen we het energiesysteem veranderen? Die vraag stond centraal tijdens de Recharge Earth-sessie die geleid werd door Alice Krekt. Vijf vrouwelijke leiders in de industrie gingen onder andere over dat onderwerp met elkaar in gesprek.

De discussie tijdens de sessie werd gevoerd door Karen de Lathouder, CEO bp Nederland, Giulia Chierchia, executive vice president strategy, sustainability and ventures bij bp, Berte Simons, programmamanager CCUS bij Energie Beheer Nederland (EBN) en Loes Knotter, expert in biofuels en supply chains. Zij benadrukten het belang van voorop lopen in de transitie van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Voor het behoud van de internationale concurrentiepositie, maar ook voor de toekomst van de huidige en daaropvolgende generaties.

Over de grenzen
Een van de gezamenlijke conclusies was dat het echt afgelopen zou moeten zijn met de eilandjescultuur in het havengebied. Er wordt al steeds meer over de grenzen van het eigen terrein samengewerkt, ook tussen bedrijven die elkaar als concurrenten beschouwen. En dat is ook hard nodig, want alleen samen gaan we de transitie versnellen, daarover waren de vijf sprekers het eens. Tijdens de discussie werden kanttekeningen geplaatst bij de maatschappelijke kritiek op CO2-opslag. Die kritiek is er nu eenmaal en zal misschien naar aanleiding van de energiecrisis wel iets milder worden. Het is goed om als industrie zelfkritisch te zijn, vonden de sprekers. Er zijn nog veel structurele oplossingen nodig, bijvoorbeeld voor CO2-reductie. De sprekers vertelden hoe zij daar elk op hun eigen manier invulling aan geven en hun organisaties ombouwen naar een duurzaam en toekomstbestendig model of daaraan bijdragen met innovatieve oplossingen.

Diversiteit
Het publiek in de zaal was ook erg geïnteresseerd in het thema diversiteit in leiderschap. Niet voor niets waren in deze sessie vijf vrouwen aan het woord. De industrie ontwikkelt zich namelijk van mannenbolwerk tot een meer diverse en inclusievere sector. Een divers team leidt tot betere prestaties, bovendien is het goed om binnen je organisatie verschillende perspectieven te hebben om naar een vraagstuk te kijken. De duurzaamheidstransitie is niet alleen een ecologische maar ook een sociale transitie, concludeerden de ‘women in energy’.