Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek van Europa

Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek van Europa

De kogel is door de kerk: Shell heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I, de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell. De groene waterstof bevoorraadt het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam straks via een nieuwe pijpleiding. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

Mobiliteitssector helpen
Shell-directeur Jos van Winsen, tevens ambassadeur van het Deltalinqs Climate Program, legt uit: "Het is een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van onze raffinaderij. Maar eigenlijk nog meer van de verduurzaming van onze afnemers. We geloven in de groene waterstofeconomie, in die zin dat groene waterstof een wezenlijk onderdeel zal zijn van onze energieportefeuille. Dat is waarom we dit doen. We willen van elektriciteit uit windenergie groene waterstof maken en de mobiliteitssector hiermee helpen. Want uiteindelijk zullen er veel vrachtwagens komen die op groene waterstof rijden. Die zijn er nu nog nauwelijks, maar in de tussentijd kunnen we de groene waterstof in diesel bijmengen en zo diesel een beetje duurzamer maken."

Sterk en schoon energiecluster
Van een aantal andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied verwacht en hoopt Jos dat zij ook gaat investeren in waterstofproductie. "Misschien een beetje raar om te zeggen dat je hoopt op concurrentie, maar eigenlijk werken we allemaal aan hetzelfde: een sterk en schoon energiecluster in Rotterdam. Onze eigenlijke concurrentie zit immers niet hier, maar in andere werelddelen. Rotterdam heeft een goede positie voor zo’n nieuwe energiehub, met veel wind-op-zee, elektrolysers, grootschalige waterstofinfrastructuur met import, export en leidingen naar het achterland. Zo worden we ook weer het centrum van nieuwe energieketens, net als we dat voor fossiele energie zijn. Samen met de andere partners van het Deltalinqs Climate Program laten wij zien dat groene waterstof een deel van de duurzame toekomst is. We proberen anderen te enthousiasmeren om ook in de groene waterstofeconomie te investeren."