Rotterdams HyTrucks-initiatief groeit snel

Rotterdams HyTrucks-initiatief groeit snel

HyTrucks is een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij behorende infrastructuur. Aan het initiatief van Air Liquide en de Haven van Rotterdam nemen inmiddels meer dan zestig partijen in drie landen deel.

Het wegtransport werkt hard aan schone kilometers. Naast elektrificatie en andere bestaande alternatieven is groene waterstof nodig in de energiemix om het zware wegtransport emissieloos te maken. HyTrucks is in het voorjaar van 2020 geïntroduceerd, waarbij de ambitieuze doelstelling is geformuleerd om in 2025 minimaal duizend vrachtwagens in Nederland, België en West-Duitsland op waterstof te laten rijden. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers. Bovendien is er dan 37 miljoen liter diesel per jaar minder nodig. Inmiddels zijn er al meer dan zestig partijen aangesloten, waaronder waterstofleveranciers, truckproducenten, exploitanten van tankstations, vervoerders en verladers.

Belangrijke stap
"Diederick Luijten (vice president hydrogen energy bij Air Liquide) is bij het Deltalinqs Climate Program (DCP) ambassadeur voor verduurzaming van het zwaar wegtransport. Met het project Hytrucks voegt Air Liquide de daad bij het woord", zegt DCP-programmadirecteur Alice Krekt. "Verduurzaming van het zwaar wegtransport is een belangrijk onderdeel van de klimaattransitie. De vraag naar transport stijgt nog steeds, maar de CO2-uitstoot ervan moet echt omlaag. Niet alle vervoer is te elektrificeren, daarom is ook transport op waterstof een belangrijke stap op weg naar zero-emissie-transport."

Vijfentwintig waterstoftankstations
Het inzetten van een compleet nieuwe brandstof is complex. Dat weten we nog uit 2010, toen LNG werd ingevoerd. Vandaar dat de doelstelling alleen kan worden gehaald als er intensief wordt samengewerkt met alle betrokken partijen in de keten en als er een gedegen waterstofnetwerk komt. Het tanken van waterstof is op zich niet nieuw; in Nederland rijden er al bussen, personenauto’s, taxi’s en enkele trucks op waterstof. Maar voor transportondernemers is het belangrijk dat er snel getankt kan worden bij een grote hoeveelheid waterstoftankstations. HyTrucks onderneemt stappen om zo’n vijfentwintig waterstoftankstations langs de belangrijkste transportcorridors tussen Nederland, België en het Ruhrgebied in Duitsland te realiseren. Alleen dan wordt waterstof een goed en serieus alternatief voor transporteurs.

Ingrediënten voor succes
De vraag naar duurzaam transport en de inzet van waterstof groeien gestaag en de verwachting is dan ook dat de eerste trucks op waterstof in dit project in 2024 onderweg zijn. Een aantal grote verladers, zoals Albert Heijn, verkent de opties om op waterstof te gaan rijden. Door de unieke samenwerking binnen HyTrucks en de ondersteuning vanuit Europa, zijn alle ingrediënten voor een succesvol project voorhanden. In Europa rijden in totaal ongeveer 6,1 miljoen vrachtwagens rond, voor zwaar wegvervoer over langere afstanden. Als deze allemaal op waterstof zouden gaan rijden, zou dat een reductie van CO2-uitstoot van 732 miljoen ton per jaar betekenen!