Oproep: vul de vragenlijst in voor Human Capital Agenda energietransitie

Oproep: vul de vragenlijst in voor Human Capital Agenda energietransitie

Waar loopt uw bedrijf tegenaan als het gaat om medewerkers en hun competenties in de elektrificatie van de industrie? Laat het ons weten! Om een goed energietransitiebeleid te maken is uw hulp nodig. Vul dus alstublieft de vragenlijst in die het Deltalinqs Climate Program samen met het Fieldlab Industrial Electrification heeft opgesteld.

Zo kunnen we aan de slag met de Human Capital agenda: een methode om (bij)scholing beter af te stemmen op de arbeidsmarktbehoeften van de toekomst om voldoende goed opgeleide vakmensen te hebben.

Arbeidsmarkt en onderwijs zijn belangrijke factoren in de transitie naar industriële elektrificatie. Om deze transitie te realiseren zijn er namelijk voldoende gekwalificeerde en competente arbeidskrachten nodig. Een van de faciliteiten die het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) aan bedrijven biedt, is het zogenaamde Solution Center. In dit centrum bundelt het FLIE expertise, kennis en een netwerk op het gebied van industriële elektrificatie.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werkt het FLIE momenteel aan een uitgewerkte visie op de regionale Human Capital Agenda. Daarin gaat het om een inventarisatie van de behoeften aan om- en bijscholing vanuit de industrie en het leggen van verbindingen tussen het FLIE en relevante onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Ondertussen heeft het FLIE hierover al een aantal verkennende gesprekken met enkele bedrijven en onderwijsinstellingen gevoerd. Het FLIE brengt deze behoeften graag nog beter in beeld. Daarom hebben het FLIE en het Deltalinqs Climate Program een vragenlijst opgesteld. Wij willen u vragen om anoniem en vóór 17 augustus 2022 de vragenlijst in te vullen.

Uw bijdrage helpt ons enorm bij het scherpstellen van deze Human Capital behoeften. Op deze manier sluiten wij beter aan bij onderwijsinstellingen, kunnen we de transitie naar nieuwe industriële technologieën vergemakkelijken en het huidige tekort aan geschikte arbeidskrachten in de toekomst verminderen.

Bij voorbaat veel dank voor het invullen van de vragenlijst.