Subsidie beschikbaar voor verduurzamingsprojecten

Subsidie beschikbaar voor verduurzamingsprojecten

Werkt u aan meer of goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor subsidie in het thema 'Circulaire economie in de TSE Industrie' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of heeft u de oplossing voor het verminderen van plastic verpakkingen in de tuinbouw? Of een idee om een circulaire plasticindustrie te realiseren?

Of een idee om een circulaire plasticindustrie te realiseren? Dan is er wellicht geld vanuit de provincie Zuid-Holland beschikbaar. Daarnaast nodigt de provincie u uit om mee te denken over besteding van budget uit het Europese Just Transition Fund.

Binnen het thema Circulaire economie in de TSE Industrie werken bedrijven met elkaar of samen met onderzoeksinstellingen. Ze doen industrieel onderzoek of aan experimentele ontwikkeling. Het budget voor het thema Circulaire economie in de TSE Industrie is € 2,5 miljoen. De maximale subsidie voor ieder project is € 500.000,-. Onder bepaalde voorwaarden kan uw project subsidie krijgen. Meer informatie staat op de site van de RVO.

Circulair plastic
In 2050 wil de provincie Zuid-Holland 100% circulair zijn. Een van de speerpunten daarbij is de aanpak van plastic. Plastics komen voor in veel producten. Toch wordt er nog weinig nagedacht over hoe we het gebruik van plastics circulair kunnen maken, door gebruik te voorkomen, hergebruik te stimuleren en ook op een juiste manier te recyclen. Dus wanneer u hiervoor goede ideeën heeft, kan uw project wellicht in aanmerking komen voor subsidie binnen een van de zogeheten P>ACT challenges. Een innovatieve oplossing maakt kans op € 50.000,- om het daadwerkelijk te ontwikkelen. Meer informatie op de site van provincie Zuid-Holland.

Just Transition Fund
Uit het Europese Just Transition Fund komt een budget van € 58,5 miljoen beschikbaar voor duurzame transitie van Rotterdam Rijnmond. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, werken aan decarbonisatie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Daarom stelt de provincie Zuid-Holland voor om het subsidiegeld daarvoor in te zetten. De provincie wil graag uw mening hierover. Die kunt u geven door het vragenformulier op deze website in te vullen.