Rotterdam realiseert dalende trend CO2-uitstoot

Rotterdam realiseert dalende trend CO2-uitstoot

De Rotterdamse regio is erin geslaagd om de jaarlijkse stijging van de CO2-uitstoot om te buigen naar een dalende trend. Dat blijkt uit de doorrekening van de Rotterdamse uitstootcijfers door de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Op 4 maart presenteerden klimaatwethouder Arno Bonte en de voorzitters van de vijf Rotterdamse klimaattafels de voortgang van de Rotterdamse klimaataanpak.

Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program en voorzitter van de klimaattafel Haven en Industrie: "Dit is heel goed nieuws. Bedrijven en overheid werken erg hard aan CO2-reductie en het is fijn om te zien dat het harde werk nu al zijn vruchten afwerpt. Tegelijkertijd weten we allemaal dat de uitdaging om in 2030 voor 55% CO2-reductie te zorgen, alleen maar groter is geworden. Daarom kijk ik vooral uit naar een versnelling en intensivering van de energie- en grondstoffentransitie. Binnen het Deltalinqs Climate Program werken we daar elke dag keihard aan verder!"

Het volledige persbericht dat door de gemeente Rotterdam hierover is gepubliceerd, is te lezen via deze link.