Optimisme, maar ook zorgen tijdens halfjaarbijeenkomst

Optimisme, maar ook zorgen tijdens halfjaarbijeenkomst

Ondanks zorgen over voldoende geschikt personeel en stroperigheid bij landelijke politiek en overheid, was de toon over de voortgang van de energie- en grondstoffentransitie optimistisch, eind juni tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Naast de ambassadeurs van de verduurzamingsambities (LOC's) binnen het klimaatprogramma, waren ook gedeputeerde Jeannette Baljeu en wethouder Arno Bonte bij de bijeenkomst aanwezig.

Na de kennismaking met de nieuwe Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs en het afscheid van LNG-platform voorzitter Robert Goevaers ging het al snel over de vraag: Hoe komen we tot de nieuwe economie van Nederland? en Welke voortgang maken de leden van het DCP daarin?

Positieve berichten
Het optimisme zat ‘m bijvoorbeeld in de positieve berichten die waterstofambassadeur Ruben Beens (BP) las over de oproep tot groene industriepolitiek. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen; het lijkt erop of de industrie zijn concrete plannen voor terugdringing van uitstoot niet goed genoeg over het voetlicht krijgt. Aan de andere kant is circulariteitambassadeur Bart Leenders (Neste) dan weer positief over de versnelling die je nu ziet in het ontstaan van de circulaire industrie. Nico van Dooren en David Peters vertelden over de voortgang binnen energiemix & infrastructuur in de industrie. Veel infraprojecten lopen al, inclusief waterstof en elektrificatie, maar het Ministerie van EZK blijft vragen om meer details, terwijl de bedrijven graag willen dat de definitieve investeringsbesluiten worden genomen. Dan kunnen zij verder.

Elektrificatie
Wat betreft elektrificatie liet Jos van Winsen (Shell) weten dat de SDE++ toekomstgericht moet werken om het kip-en-eiprobleem op te lossen (infrastructuur wordt pas aangelegd als er voldoende afnemers zijn en afnemers stappen pas over als er voldoende aanbod is). Wat dat betreft zit het met de elektrificatiewens van de Waalhaven Group van Jan Overdevest wel snor: hij wil graag investeren in walstroom maar vraagt zich af of er voldoende capaciteit zal komen.

Optimistisch
Gedeputeerde Baljeu liet weten het eens te zijn met de zorgen over EZK: daar moeten ze duidelijker gaan prioriteren. Verder sprak zij over subsidiemogelijkheden vanuit de EU. Wethouder Arno Bonte sloot af en liet weten optimistisch te zijn; het beeld in de samenleving over de intenties van de industrie is best positief en ook in de gemeenteraad van Rotterdam heerst het gevoel dat er vanuit de industrie serieuze stappen genomen worden op het gebied van verduurzaming.

Schaarste op de arbeidsmarkt
Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs vroeg aan het eind aandacht voor de sociale transitie. Er is nu al een tekort aan technisch uitvoerend personeel en dit wordt alleen maar meer. Straks hebben we alles; de infrastructuur, technologie, het beleid en de financiën, maar wie gaan het doen? Er is echt veel nodig aan arbeid voor de economie van de toekomst.