Gridmaster helpt bij investeringsbeslissingen energie-infrastructuur

Gridmaster helpt bij investeringsbeslissingen energie-infrastructuur

Wat gaat er gebeuren met de markt voor aardgas, waterstof en elektriciteit in de toekomst? En welke investeringen moeten nu worden gedaan om ervoor te zorgen dat de haven van Rotterdam straks de energie-infrastructuur heeft die daar zo effectief mogelijk op inspeelt? Een consortium heeft begin 2021 een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster, dat op deze vragen antwoord moet geven.

Binnen het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam werkt een groot consortium aan een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem voor de Rotterdamse haven, waarmee investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar. Het consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

Energietransitie
De energietransitie is volop in ontwikkeling en zal ook in de haven van Rotterdam leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur, die onder andere afhankelijk zijn van de bijdragen die worden verwacht uit bijvoorbeeld aardgas, waterstof en elektriciteit in de toekomst. De benodigde energie-infrastructuur hangt ook sterk af van ontwikkelingen in de haven zelf. Omdat dit moeilijk te voorspellen is, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. De uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve en robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn.

Samenhang
Daarnaast is het nodig om de verschillende energie-infrastructuren in samenhang te bekijken. De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit. De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders, zoals overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode.

Simulatiemodel Rotterdamse haven
Wat het project uniek maakt, is dat een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven wordt ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd.

Openbaar computermodel
Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende decennia (2020 - 2050) in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.