Bijna 10 jaar pionieren in LNG

Bijna 10 jaar pionieren in LNG

Voorzitter Robert Goevaers nam deze maand afscheid van het LNG Platform, waarin Deltalinqs een belangrijke rol heeft. Hij kijkt terug op bijna 10 jaar van doorontwikkeling van 'de transitiebrandstof die nu al werkt'. Met trots, want er is veel bereikt. Schepen gaan al over op de schonere brandstof en ook transportbedrijven met vrachtwagens doen er hun voordeel mee.
Robert Goevaers.jpg

"Het LNG Platform is in 2012 voortgekomen uit een Green Deal tussen overheid en bedrijfsleven", vertelt Robert. "Deltalinqs was er destijds nauw bij betrokken en in overleg hebben zij de rol van secretariaat en financiën op zich genomen. Zelf kwam ik over van het Platform Duurzame Mobiliteit, een initiatief van de RVO, onderdeel van het Ministerie van EZK. Ik deed dat omdat ik aan zag komen dat LNG een cruciale rol zou kunnen spelen in de transitie naar hernieuwbare brandstoffen voor het wegvervoer. In de afgelopen 10 jaar heb ik daaraan een bijdrage geleverd. Onder andere door een gunstig accijnsbeleid met de overheid af te spreken, maar ook door ontwikkeling van passende wet- en regelgeving voor LNG. Zodat het nu 'gewoon' inzetbaar is als brandstof."

Supermarkten
In de laatste jaren verschoof de focus steeds meer naar bio-LNG. "Dit is de variant die we tijdens de transitie het beste kunnen gebruiken", vindt Robert. "Het is trouwens al heel fijn dat steeds meer schepen overgaan van vervuilende stookolie naar het veel schonere LNG. Maar in het wegvervoer kan er naar mijn mening nog wel een schepje bovenop. En op den duur geldt dat voor alle sectoren waarin je LNG gebruikt: dat zal bio-LNG moeten worden." Samen met partijen als Rolande en Iveco Schouten pionierde het LNG Platform met de inzet van LNG-vrachtwagens voor de bevoorrading van supermarkten. "Een win-win", stelt Robert, "aangezien LNG-vrachtwagens een stuk stiller zijn dan gewone. Hierdoor kunnen transportbedrijven op latere én vroegere tijdstippen dan gewoonlijk hun supermarktbevoorrading uitvoeren zonder buurtbewoners te storen. Maar nog mooier wordt het wanneer we vervolgens de benodigde bio-LNG kunnen produceren uit overgebleven groenten en fruit van de supermarkt. En dat is nu precies waar Renewi mee bezig is."

21 Petajoule bio-LNG
Een ander 'wapenfeit' uit Roberts periode is de toezegging dat er twintig productielocaties voor bio-LNG komen. "Hiermee gaan we drie keer zoveel produceren als we aanvankelijk hebben beloofd in het Klimaatakkoord: het wordt 21 Petajoule in plaats van zeven!" Enige knelpunt dat nog overblijft is de meerprijs die nu nog kleeft aan bio-LNG ten opzichte van gewone LNG en andere brandstoffen. Maar ook daaraan wordt gewerkt, zowel binnen Nederland als in EU-verband.

Trucks op waterstof
Robert verlaat dus het LNG Platform maar blijft actief in het streven naar schoner wegvervoer: hij wordt Programmamanager Nederland voor het HyTrucks-project, waarin hij gaat werken aan het plan om 1.000 trucks op schone waterstof in en tussen Antwerpen, Duisburg en Rotterdam te laten rijden.