Subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar nieuwe en slimme energiesystemen

Subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar nieuwe en slimme energiesystemen

Innovaties in ons energiesysteem zijn hard nodig. Dat vormt een uitdaging die de industrie in het Rotterdamse havengebied graag wil oppakken. Maar soms twijfelen bedrijven of hun verduurzamingsplannen economisch haalbaar zijn. Daarom biedt de gemeente Rotterdam nu een nieuwe subsidieregeling aan.

De gemeente wil de uitrol van nieuwe en slimme energiesystemen (Smart Energy Systems) versnellen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. Hiervoor zijn innovaties in het energiesysteem nodig. Investeringen in dit type innovaties zijn lastig te nemen, als er vooraf onzekerheid is of deze innovatieve producten commercieel haalbaar en schaalbaar zullen zijn.

Subsidie haalbaarheidsonderzoek
Voor middelgrote investeringen zijn de kosten van een gedegen haalbaarheidsonderzoek of een experimentele pilot relatief hoog. Om dit te doorbreken stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Deze subsidie is bestemd voor partijen die haalbaarheidsstudies willen uitvoeren of experimentele ontwikkelingen willen doen van innovaties in het energiesysteem. De regeling richt zich met name op innovaties die op korte termijn uit kunnen groeien tot commercieel aantrekkelijke toepassingen die schaalbaar of herhaalbaar zijn.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt alleen verstrekt voor een haalbaarheidsstudie of voor het realiseren van een experimentele ontwikkeling op het gebied van innovatieve Smart Energy System oplossingen.
  • De subsidie bedraagt ten hoogste € 100.000,- per aanvragende organisatie.
  • De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de totale kosten.
  • De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de totale kosten
  • De aanvraag moet worden ingediend tussen 1 augustus en 1 oktober.
  • De ontvanger van de subsidie werkt mee aan het delen van niet-concurrentiegevoelige projectresultaten en -gegevens die tijdens het initiatief zijn opgedaan.
  • Aanvragen zijn concreet gericht op de voorbereiding van een investeringsbeslissing. Het resultaat van de ontwikkelingsfase biedt helder inzicht in de voorwaarden voor een positieve investeringsbeslissing.

Aanvragen
Meer informatie staat op de website https://www.ondernemen010.nl/actueel/subsidie-slimme-energie/. De eerste ronde voor de nieuwe subsidieregeling voor slimme energienetwerken is geopend vanaf 1 augustus en loopt tot en met 1 oktober.