Onderzoek naar mogelijkheden duurzame(re) slibdroging

Onderzoek naar mogelijkheden duurzame(re) slibdroging

Het Deltalinqs Climate Program is een samenwerking aangegaan met Arcadis en de Universiteit Utrecht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame(re) slibdroging. Momenteel wordt meer dan 100.000 ton nat afvalwaterslib over de weg getransporteerd naar verwerkingsbedrijven in Nederland, België en Duitsland.

Vochtgehalten van 50 tot zelfs 75% zijn heel normaal, hetgeen betekent dat jaarlijks tussen de 50.000 en 75.000 ton water over grote afstanden wordt vervoerd en (tegen hoge kosten) wordt afgezet en verwerkt.

Het consortium gaat bij een vijftal bedrijven onderzoeken of er een gezonde businesscase op te stellen is voor een on site of lokale slibdroging. Uiteraard wordt gekeken naar het gebruik van de aanwezige restwarmte, zo mogelijk in combinatie met duurzaam opgewekte warmte. Het onderzoek zal zes maanden in beslag nemen en gaat naar verwachting bijdragen aan een versnelde verduurzaming van dit onderdeel van het bedrijfsproces. 

Het project wordt uitgevoerd in het kader van een afstudeeronderzoek en vanuit de Universiteit Utrecht begeleid door prof.dr. G.J. Kramer, vooraanstaand expert of het vlak van duurzaamheid en energietransitie.