Deltalinqs Climate Program sluit zich aan bij Change INC.

Deltalinqs Climate Program sluit zich aan bij Change INC.

Hoe gaan we de toekomst vormgeven? Hoe gaan we welvaart en welzijn met elkaar in evenwicht brengen? Hoe zorgen we ervoor dat we van steeds meer naar steeds beter gaan? Hoe veranderen we productie en businessmodellen? Om een antwoord op deze vragen te krijgen zijn veel bedrijven hard aan de slag, zeker ook binnen het Deltalinqs Climate Program.

Het is belangrijk deze enorme inzet te tonen aan Nederland, juist in deze tijd van COVID-19 en de wens om groen herstel. Daarom heeft Deltalinqs Climate Program zich aangesloten bij Change INC. Dit platform legt verbinding tussen bedrijven, denktanks en universiteiten onderling en tussen die bedrijven en de samenleving. Ze laten zien waar duurzame verandering lukt en waar er nieuwe oplossingen nodig zijn. Dat doen ze onder het motto 'morgen wordt vandaag bedacht'. Programmadirecteur Alice Krekt van Deltalinqs Climate Program: "In de Rotterdamse haven bouwen we de toekomst met de bedrijven van nu. Dat sluit goed aan bij de missie van Change INC. Zij willen laten zien hoe veel bedrijven de toekomst vandaag al in de praktijk brengen, hoe ze hun klassieke businessmodellen veranderen en hoe ze daar succes mee boeken. Andere bedrijven worden opgeroepen om onderdeel te worden van verandering en samen de toekomst van Nederland versneld vorm te geven."

Video
In deze video is te zien hoe Change INC. zich profileert en welke plek de 'changemakers' zoals Alice Krekt daarin innemen. Vanaf deze maand tot en met 10 oktober 2020 is hierover ook een campagne met buitenreclame te zien.