Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR.

Deze samenwerking tussen Deltalinqs, SmartPort, AVR en Tronox heeft recent aangetoond dat AVR en Tronox een kansrijk project kunnen starten met een elektrolyser voor de productie van groene waterstof, zuurstof, methanol en andere chemische producten. En dat allemaal met behulp van bestaande (rest)stromen. Het onderzoek hiernaar werd uitgevoerd door TNO met steun van de Topsector Energiestudies Industrie.

De technische haalbaarheid van een 5 MW elektrolyser is door het onderzoek aangetoond. Daarmee kunnen AVR en Tronox groene waterstof en zuurstof gaan produceren. De economische haalbaarheid is nog niet zeker, daarvoor willen de bedrijven de markt voor waterstof nader onderzoeken. TNO verkende ook een eventuele opschaling naar 100 MW. Dat zou de kostprijs van waterstof verder verlagen.

Proces
Hoe het werkt? Om te beginnen kan AVR door afvalverbranding de benodigde elektriciteit opwekken. Deze elektriciteit wordt ingezet in een elektrolyser, die water splitst in waterstof en zuurstof. Zuurstof is bruikbaar voor Tronox voor de productie van pigmenten. Waterstof kan fungeren als industriële grondstof of als brandstof voor bijvoorbeeld de logistieke sector. En met de CO van Tronox en CO2 van AVR kunnen deze bedrijven er ook methanol of andere chemische producten van maken. Daar is in de Rotterdamse haven veel vraag naar. Tot slot is de elektrolyser een potentiële bron voor een warmtenet.

e-THOR
Het project is e-THOR genoemd. Dat staat voor Electrolysis Technique for Hydrogen and Oxygen production in Rotterdam. Op het terrein van AVR is een geschikte plek voor de elektrolyser gevonden. "Voor de economische haalbaarheid moeten we de markt voor waterstof nog beter leren kennen", zegt projectleider Hans Wassenaar van AVR. "Waterstof wordt nu nog vooral met relatief goedkoop aardgas geproduceerd. Maar voor onze groene waterstof kan de logistieke sector een goede afzetmarkt zijn."

Kosten besparen
Voordelig voor de businesscase zijn de kostenbesparingen. Dimitri Quist, manager procesveiligheid en milieu bij Tronox: "Voor ons is het lucratief om niet langer elders zuurstof in te moeten kopen. Daarnaast is het een voordeel dat het de mogelijkheid biedt om onze CO-afgasstroom te kunnen verwaarden. Zonder de elektrolyser moeten we CO eerst via een kostbaar verbrandingsproces omzetten in CO2. Dat gaat vervolgens de lucht in en heeft dus geen toegevoegde waarde voor ons proces."

Gezamenlijke businesscase
Het feit dat een elektrolyser nader is onderzocht, is volgens Quist te danken aan de samenwerking tussen beide bedrijven. "Als individueel bedrijf krijgen we de businesscase niet zo gemakkelijk rond. We moeten dit echt als buren oppakken."