Yvonne van der Laan (HbR): "Er bestaat geen 'silver bullet' in de energietransitie."

Yvonne van der Laan (HbR): "Er bestaat geen 'silver bullet' in de energietransitie."

Met zes ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2019 te werken aan energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen en energiedragers en alternatieve grondstoffen.

Allemaal met als doel een succesvolle energietransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam) is samen met Jan Overdevest van Waalhaven Groep ambassadeur van LOC 4: Duurzaam Transport. Wat speelt hier en hoe ziet het Havenbedrijf zijn rol hierin? Vijf vragen aan Yvonne.

Waarom ben je ambassadeur van deze LOC geworden?
"Het Havenbedrijf Rotterdam is bij vrijwel elke verduurzamingsafspraak in de haven betrokken. We werken nauw samen met Deltalinqs Climate Program. Daarom had ik bij verschillende LOC’s ambassadeur kunnen worden. Maar omdat de meest recente studie van het Wuppertal Institut laat zien dat er in het transport en de logistiek ook binnen de grenzen van het havengebied nog heel wat te winnen is op milieugebied, heb ik vol overtuiging gekozen voor deze LOC."

Wat is het belangrijkste doel van jouw LOC?
"Mede richting kunnen geven aan richtlijn hernieuwbare energie, aan het Klimaatakkoord voor mobiliteit en aan de Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens met het Ministerie van I&W. Ook willen we de vraag naar Bio-LNG versnellen. Last but not least willen we Rotterdam ontwikkelen als proeftuin voor nul-emissie transport door concrete pilots te realiseren bij en tussen de terminals in het havengebied."

Wat vind je zelf belangrijk?
"Dat we door de juiste partnerships te zoeken daadwerkelijk schaalbare pilots van de grond krijgen en zo laten zien dat nul-emissie transport daadwerkelijk haalbaar is."

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
"Je moet buiten de gebaande paden durven treden en niet iedereen is daaraan toe. Nieuwe verdienmodellen vereisen flinke investeringen en dus moet je de risico’s die daaraan kleven eerlijk verdelen. Daarvoor heb je samenwerkingen nodig tussen partijen die nieuw voor elkaar zijn. Dat is complex en vergt geduld, terwijl we eigenlijk geen tijd te verliezen hebben om de gestelde doelen te halen."

Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
"Steeds meer partijen zijn betrokken bij één of meerdere projecten en coalities. De bereidheid is er dus absoluut. Zoals ik zojuist aangaf vereist de energietransitie ongewone samenwerkingsverbanden en dat is en blijft complex zodra het om serieuze commitments gaat. Toch overheerst het optimisme, zeker nu ook de scheepvaart in beweging komt. Die had zich nog volledig onttrokken aan het klimaatakkoord van Parijs, maar ik zie nu steeds meer signalen dat dit begint te veranderen. Zo besloot de IMO tot halvering van de CO2-uitstoot en wil Maersk in 2050 een CO2-neutrale vloot. Dit levert een bijdrage aan een schonere Rotterdamse haven, net zoals de inspanningen binnen ‘mijn’ LOC Duurzaam Transport. De weg om daar te komen is hobbelig, dat realiseer ik me. Er bestaat geen ‘silver bullet’ in de energietransitie. We zullen het moeten hebben van een heleboel maatregelen tegelijk en de kunst is om als eerste die te kiezen waarmee we echt vooruitgang kunnen boeken. Daarvoor wil ik mij als ambassadeur inzetten."