Volop voortgang verduurzaming

Volop voortgang verduurzaming

Er gebeurt in Rotterdam ongelofelijk veel om de industrie te verduurzamen. Dat bleek tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program op 8 juli jongstleden. Steven Lak trapte af door een beeld te schetsten van het Nationale Klimaatakkoord.

Drie van de vijf tafels zijn volgens hem op de goede weg (mobiliteit, elektriciteit en gebouwde omgeving) terwijl voor twee tafels nog veel onzekerheden bestaan (industrie en landbouw).

Het uitgangspunt moet zijn om de Parijsdoelen te halen en daarmee economisch te groeien. Wethouder Van Gils voegde daaraan een lokale component toe met het Rotterdams Klimaatakkoord. Dit moet volgens de vier V’s gaan gebeuren: Voortvarend, Verantwoord, Voorspelbaar en Verduurzamen. Bij een verstandige aanpak hoort volgens Van Gils ook het werken aan maatschappelijk draagvlak voor de klimaatmaatregelen, zoals CO2-opslag.

Rotterdams Klimaatakkoord
De contouren van het Rotterdams klimaatakkoord werden geschetst door Alice Krekt van het Deltalinqs Climate Program, tevens tafelvoorzitter Haven & Industrie. Voor het lokale akkoord bekijken gemeente, haven en industrie en andere belanghebbenden hoe de verduurzaming binnen vier belangrijke ecosystemen (waterstof, elektrificatie, restwarmte en circulariteit) kunnen verbeteren door deals.

Ambassadeurs
Deltalinqs Climate Program werkt met zes verduurzamingsafspraken, voor elk van deze afspraken zijn ambassadeurs aangesteld. Tijdens de halfjaarbijeenkomst rapporteerden verschillende ambassadeurs over de voortgang van ‘hun’ afspraak:

  • Ruben Beens (BP) complimenteerde de gemeente met de positieve houding en de wil om samen de schouders onder de transitie te zetten bij het Rotterdams Klimaatakkoord. Vervolgens nam deze waterstofambassadeur ons mee in de voortgang van het project H-vision, waarin blauwe waterstof op grote schaal wordt gemaakt om de waterstofeconomie op gang te brengen. Daarin wordt nu een nieuwe coalitie voor de volgende stap gevormd. BP kijkt bovendien samen met Nouryon naar de mogelijkheden voor een grote elektrolyser voor het maken van groene waterstof. BP heeft bovendien met een aantal andere partijen meegedaan aan het warmtepompenproject met het Deltalinqs Climate Program en de Hogeschool Rotterdam. De partijen zijn enthousiast en het project krijgt een vervolg.
  • Jan Overdevest (Waalhaven Groep) vertelde over zijn terminals en hun inkoop van Rotterdamse windstroom van Eneco. Ook is het bedrijf hard op zoek naar duurzame terminalvoertuigen, die samen met het Deltalinqs Climate Program onderzocht zullen worden.
  • Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam) ziet grote kansen voor duurzaam transport, bijvoorbeeld via modulaire batterijcontainers voor binnenvaartschepen, walstroom en duurzame vormen van zwaar wegtransport. Aan dit laatste wordt door onder andere Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam gewerkt met een roadmap die moet leiden tot concrete projecten en pilots voor zero-emissie zwaar wegtransport.
  • David Peters (Stedin) lichtte de studie toe waarbij de toekomstige energiemix en energie-infrastructuur in kaart wordt gebracht. Elmer de Boer van Eneco liet nog weten dat er getest gaat worden met een e-boiler in het warmtenet van Ypenburg; de resultaten hiervan worden graag met de industrie gedeeld.
  • De kansen voor circulariteit zijn groot, maar de uitdagingen ook. Willemien Terpstra (LyondellBasell) lichtte een aantal aspecten van circulaire initiatieven toe, zoals de mogelijkheden van het gebruiken van zouten van LyondellBasell voor glasproductie. Het delen van restwarmte kan besparingen tot wel 100 ton CO2 opleveren als meerdere bedrijven meedoen. Het is vooral belangrijk dat wetgeving aangepast wordt om afval ook als grondstof te zien.

Subsidie voor Deltalinqs Climate Program
De bijeenkomst werd feestelijk afgesloten met de overhandiging van € 500.000,- subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland voor activiteiten van het Deltalinqs Climate Program, die innovatie in de regio versterken. Daarnaast wil de Provincie ook mee blijven doen in projecten als H-vision en het Field Lab Elektrificatie. Deltalinqs Climate Program is erg dankbaar voor deze ondersteuning!