Taskforce opgericht voor infrastructuur voor de industrie

Taskforce opgericht voor infrastructuur voor de industrie

Hoe zorgen we ervoor dat de energie- en grondstoffentransitie niet stukloopt op een gebrek aan infrastructuur voor de industrie? Die vraag uit het Klimaatakkoord vormde het startsein voor de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.

Tijdige beschikbaarheid van nieuwe infrastructuur is een randvoorwaarde voor een geslaagde energie- en grondstoffentransitie in de industrie. Daarmee is het ook een industrietransitie. Daarbij gaat het om infrastructuur voor het transport van energie, CO2, alternatieve grondstoffen en nieuwe brandstoffen zoals waterstof. Overheid, publieke netbeheerders en bedrijven willen best investeren in die nieuwe infrastructuur, maar er is nog niet goed in kaart gebracht waaraan nu precies behoefte is. En het ís ook ingewikkeld. Daarom is half oktober een Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) benoemd door de ministerraad, die de knelpunten in de infrastructuur gaat inventariseren en daarna met oplossingsrichtingen komt.

Knelpunten
Daarbij moeten zij ook in onbruik geraakte bestaande infrastructuur meenemen (denk aan oude gasleidingen of defensienetwerken). De knelpunten leggen zij naast bestaande investeringsplannen van netbeheerders en de bedrijven. Vervolgens gaan ze in gesprek met netbeheerders, industrie, buurlanden en andere stakeholders in het proces om te komen tot de benodigde infrastructuur.

Meehelpen
Carolien Gehrels is voorzitter van de TIKI en Europees stedendirecteur bij advies- en ingenieursbureau Arcadis. Naast Gehrels zijn Marc van der Linden (Stedin, Netbeheer Nederland) en Hans Grünfeld (VEMW) de andere leden van de TIKI. Het bureau DNV.GL ondersteunt de taskforce. Gehrels: "Het is een complexe opdracht en de tijd is krap. Dat betekent dat we de opgave alleen kunnen realiseren als we gebruikmaken van wat er allemaal al ligt. Vanuit de industrie zijn al verschillende goede ideeën aangedragen: niet alleen wat betreft de knelpunten, maar ook aangaande de oplossingsrichtingen. Wij gaan met de taskforce aan het werk de komende maanden. Dat moet ook wel: de klimaatopgave is te groot om hier nog langer mee te wachten."