Halvering CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord

Halvering CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord

Voorzitter van de Rotterdamse Haven- en Industrietafel Alice Krekt zette namens de leden van de klimaattafel samen met wethouder Arjan van Gils (tijdens de bijeenkomst waargenomen door wethouder Barbara Kathmann) op 22 november haar handtekening onder het Rotterdams Klimaatakkoord. Rotterdam wil hiermee binnen tien jaar de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren.

In het akkoord staan bijna vijftig 'klimaatdeals' die zorgen voor een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie. Op heel veel plekken in het havengebied wordt al volop gewerkt aan de energie- en grondstoffentransitie. Voor het Rotterdams Klimaatakkoord is inzichtelijk gemaakt welke projecten er inmiddels lopen en hoe deze op lokaal niveau kunnen worden versneld.

Miljardeninvesteringen
Voorzitter Alice Krekt, tevens programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "De tafel Haven en Industrie heeft het eerdere denkwerk van de regionale industriewerkgroep voor het nationale Klimaatakkoord als stevige basis gebruikt. Deze werd in 2018 vastgelegd in het rapport ‘In Drie Stappen naar een duurzaam Industrie Cluster’ door de werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk, als bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord. Dit is vertaald naar een omvangrijke investeringsagenda, die tot 2025 naar schatting 4 à 5 miljard aan investeringen vraagt aan de fabrieken en 1 à 1,5 miljard aan investeringen tot 2030 aan aanpassing van energie-infrastructuur."

Kritische succesfactoren
Deze investeringen zijn hard nodig, want voor een effectieve realisatie van projecten zijn zaken als voldoende nieuwe infrastructuur en een gebiedsgerichte aanpak kritische succesfactoren. Een versnellingshuis (een samenwerkingsverband tussen het Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven van het haven- en industriecomplex, de gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, de DCMR en de provincie) moet helpen om de barrières op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen te slechten. Krekt: "Als voorzitter stel ik vast dat we geslaagd zijn in het concreet maken en vaststellen van een aantal samenhangende en ondersteunende acties – met als hoofdboodschap dat Rotterdam het ‘In drie stappen-rapport’ omarmt, middelen vrijmaakt voor uitvoering en op specifieke onderdelen steun vraagt van de overheid. Die steun van de overheid trekt op haar beurt weer een aanzienlijke investeringsagenda bij bedrijven los."

Nieuwe economie
In het eindrapport van deze klimaattafel staan verschillende sleutelacties en sleutelprojecten die de bedrijven willen realiseren en de randvoorwaarden die van overheidszijde nodig zijn voor het cluster om te bouwen naar een nieuwe economie. Met een brede samenstelling hebben de leden van de tafel intensief gewerkt aan een reeks 'klimaatdeals' die geplande projecten helpt versneld van de grond te krijgen. Ook is een agenda opgesteld met een overzicht van wat nodig is van de verschillende overheden op zowel provinciaal, landelijk, als Europees niveau.

Uitvoering
"Ik kijk met veel plezier en trots terug op dit deel van het proces," zegt Krekt, "iedereen is sterk gedreven om op te schalen en projecten van tekentafel naar uitvoering te brengen. Nu is het zaak de Rotterdamse mentaliteit van opgestroopte mouwen vast te houden en elkaar in de uitvoering te versterken."

Meer lezen
Meer informatie over de Klimaattafel Haven en industrie en het rapport is in te zien via: https://www.energieswitch010.nl/klimaattafels/haven-en-industrie.