"Groene waterstof heeft de toekomst, maar timing is cruciaal"

"Groene waterstof heeft de toekomst, maar timing is cruciaal"

Het wordt een iconisch project. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar.

Dat zou de grootste van Europa worden. Ruben Beens (BP) en Marcel Galjee (Nouryon) vertellen over de totstandkoming en mogelijkheden van de centrale.

De opzet is dat Nouryon de installatie, die op het terrein van BP komt, gaat bouwen en exploiteren. Havenbedrijf Rotterdam gaat de lokale infrastructuur faciliteren en onderzoekt opties voor verdere ontwikkeling van een groene waterstofhub in het gebied. BP wordt afnemer. De partners willen in 2022 een definitieve investeringsbeslissing nemen. Het idee voor de centrale ontstond doordat Ruben Beens en Marcel Galjee elkaar goed leerden kennen tijdens de overleggen over het Klimaatakkoord. "Bovendien zijn wij beiden ambassadeur voor de LOC Groene Waterstof van Deltalinqs Climate Program", zegt Ruben Beens. "We kunnen hierdoor ook zelf allebei flink verduurzamen."

Fysiek verbonden
Marcel Galjee is het daarmee eens. "De industrie, zeker die in Rotterdam, is zo nauw met elkaar verbonden dat geen enkel bedrijf op zichzelf staat. Vaak zijn de bedrijven zelfs fysiek met elkaar verbonden. Het ligt dus voor de hand dat we samen naar oplossingen zoeken voor het klimaatprobleem. Nouryon ziet een grote rol voor groene waterstof weggelegd in de energietransitie en wil daar zelf ook een leidende rol in spelen. Het project met BP is daar een mooi voorbeeld van, waarin we gezamenlijk bouwen aan een nieuwe keten en verduurzaming. Het stelt BP in staat zijn productieproces te verbeteren en de productkwaliteit te verhogen."

Timing is cruciaal
Ruben vult aan: "Klopt, de energietransitie krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken. Het kan nooit door één partij gedaan worden. We moeten dus echt denken als partners binnen een industrieel cluster. Ik ben blij met deze samenwerking en hoop dat het niet blijft bij een plan. Groene waterstof heeft de toekomst. Daarover is iedereen het wel eens. Maar hoe kunnen we dat concreet maken? Timing is daarbij cruciaal. Het gaat er zeker van komen, maar het kan alleen een succes worden op het moment dat het rendabel en operationeel mogelijk is."

Alle BP-sites CO2-neutraal
Marcel: "Zo zien wij het ook. In alle scenario’s om de klimaatdoelen te behalen komt groene waterstof voor, de vraag is alleen: gaan we dat in Nederland produceren en zo ja, in welke volumes? Nouryon heeft nu drie mogelijkheden in Nederland aangekondigd, gericht op opschaling in verschillende tijdslijnen: 20MW in Noord-Nederland, 100 MW bij Tata Steel en 250 MW met BP en het Havenbedrijf in Rotterdam. Wat we hier in Rotterdam willen doen, kent dus een grote schaal en is ambitieus." "Wat heb je daarbij nodig?", vraagt Ruben zich hardop af. "Bij alle partijen moet een positieve grondhouding zijn: laten we met elkaar kijken wat er wél kan. Daarnaast moet het ook economisch haalbaar zijn. En er moet genoeg groene stroom zijn. Wij kijken bij BP hoe we ons productieproces kunnen verduurzamen. Internationaal hebben we CO2-reductiedoelen vastgelegd in ons Eliminate-Reduce-Improve-Create beleid. Daarin staat bijvoorbeeld dat we al onze sites CO2-neutraal willen maken. We gebruiken hier in Rotterdam nu al waterstof voor delen van ons productieproces, maar dat is nog grijze waterstof. We willen dat dus vervangen door groene waterstof en wellicht kunnen we daar in de toekomst onze fornuizen op laten branden."

Fantastische springplank
Binnen BP ontstaat al belangstelling vanuit andere raffinaderijen voor dit project, vertelt Ruben. "Zo willen onder andere onze Duitse collega’s nu ook in gesprek met Nouryon. En wellicht dat we, onder voorwaarden, hierin kunnen samenwerken met andere Nederlandse raffinaderijen." Marcel: "Ik denk dat dit voor heel Nederland een kans biedt. We zijn in Nederland altijd al goed geweest in het bouwen van sterk geïntegreerde clusters. Met de Noordzee voor de deur hebben we een enorm opwekpotentieel voor duurzame windenergie. Volgens mij is dit een fantastische kans voor de huidige industrie om te verduurzamen en de mogelijkheden van de biobased en circulaire industrie te gaan benutten. Hopelijk kan het binnenkort te sluiten Rotterdamse Klimaatakkoord daaraan bijdragen, want je kunt groene waterstof natuurlijk óók gebruiken om de stad te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan de waterstofbus of richting de binnenvaart. Zo kan de industrie gebruikt worden als springplank voor verduurzaming van de eigen processen, maar daarmee ook de transitie van de andere sectoren sneller, efficiënter en goedkoper maken. Daar zijn we toch allemaal bij gebaat!"