Aan de slag met blauwe waterstof

Aan de slag met blauwe waterstof

Samenwerking is de sleutel tot succes, ook wanneer het gaat om de waterstofeconomie. Die boodschap werd luid en duidelijk gehoord op het congres ‘Energieopslag & –distributie, op 5 februari in Delft.

Deltalinqs pleitte daar namens het samenwerkingsverband H-vision, voor een snelle start van blauwe waterstofproductie.

Verschillende sprekers benadrukten tijdens het congres het belang van samenwerking en actie om de energietransitie te realiseren. Het pleidooi van Alice Krekt van Deltalinqs Climate Program, Alice Elliott van Shell en Marcel van de Kar van Vopak voor de inzet van blauwe waterstof in de industrie werd dan ook positief ontvangen.

In een panelgesprek onder leiding van Jörg Gigler (TKI Gas) gingen zij dieper in op de rol van blauwe waterstof als ‘enabler’ voor een groene waterstofeconomie. Alice Krekt gaf een toelichting op het samenwerkingsverband H-vision, dat de productie en toepassing van blauwe waterstof in de industrie onderzoekt. Marcel van de Kar en Alice Elliott vertegenwoordigden twee van de in totaal zestien partijen in dit grootschalige verband. De partijen vormen samen de waterstofketen, van productie tot eindgebruik. Krekt: "Alleen door samenwerking zijn we in staat deze keten te veranderen." In deze korte video wordt duidelijk waar de partners voor staan en wat de ideeën zijn.

Nú aan de slag
Over CO2-afvang en –opslag, voorlopig nog een noodzakelijke tussenstap in de waterstofproductie, zei Krekt: "Er is weerstand tegen CCS. Tegelijkertijd is het zo dat we wel kunnen wachten tot we groene waterstof kunnen produceren, maar we kunnen ook nú aan de slag met blauwe waterstof. Wanneer we serieus werk willen maken van 49% CO2-reductie in 2030, moeten we ophouden met praten en gaan doen!"