'Rijnmond Werkt Door' om vraag en aanbod medewerkers te matchen

'Rijnmond Werkt Door' om vraag en aanbod medewerkers te matchen

Zoveel mogelijk mensen uit de regio Rijnmond aan het werk houden. Dat is het doel van het nieuwe initiatief Rijnmond Werkt Door. Als gevolg van het Coronavirus is er een verschuiving op de arbeidsmarkt ontstaan. Er zijn organisaties die veel minder werk hebben en er zijn ondernemingen bij wie de vraag naar medewerkers explosief is gestegen.

Met Rijnmond Werkt Door wil de gemeente Rotterdam samen met andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, het UWV, Randstad en de sociale partners die zich verenigd hebben in het Werkbedrijf, zoveel mogelijk mensen aan het werk houden.

Rijnmond Werkt Door is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werk meer hebben voor hun medewerkers, matcht met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben. WerkgeversServicepunt Rijnmond neemt samen met Randstad de uitvoering op zich. Deze aanpak komt bovenop de landelijke noodmaatregelen en sluit aan bij soortgelijke initiatieven die al zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat zo min mogelijk werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers hun inkomen kwijtraken en dat zoveel mogelijk bedrijven die te weinig werk hebben, kunnen overleven. De aanpak biedt ondernemingen en organisaties die momenteel teveel werk hebben, kansen om de vraag aan te kunnen.

Richard Moti, wethouder Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in Rotterdam, pleit dan ook voor snel handelen: "Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en werkgevers helpen om hun organisaties draaiend te houden. De economische en financiële gevolgen van het Coronavirus kunnen zo hopelijk beperkt worden. Ik roep de werkgevers in onze regio dan ook op om contact op te nemen met Rijnmond Werkt Door om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen."

Binnen het Haven Leer Werk Akkoord werkt Deltalinqs samen met het Havenbedrijf, het Scheepvaart & Transport College en de gemeente Rotterdam aan een gezonde arbeidsmarkt. Het Coronavirus zal de komende maanden ook in de haven van Rotterdam impact hebben op de werkgelegenheid.

De informatie op de website www.rijnmondwerktdoor.nl heeft als doel om mensen alsnog zoveel mogelijk aan het werk te houden. Werkgevers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf 10 april melden via deze website en worden dan binnen een werkdag teruggebeld om de verschillende mogelijkheden voor het tijdelijk uitwisselen van medewerkers te bespreken.