VeiligWerkVergunningen (VWV)

VeiligWerkVergunningen (VWV)

Op vrijdagochtend 27 september kwamen in Zwijndrecht bijna 80 leden van Deltalinqs en MCV bijeen rond het thema VeiligWerkVergunningen (VWV). 

Patric de Konink van OCI uit Geleen – lid van de werkgroep - schetste de aanleiding: ‘Deze bijeenkomst is een vervolg op een bijeenkomst eind 2015, waarin geconstateerd werd dat de (Deltalinqs)-modelprocedure VWV op  diverse manieren werd toegepast. Een werkgroep is aan de slag gegaan om de, in 1995 opgestelde, modelprocedure goed tegen het licht te houden.’ De werkgroep is samengesteld uit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemer en ook afkomstig uit diverse sectoren en regio's uit het land.

In hoofdlijnen is het proces van VWV hetzelfde gebleven, maar de rolverdeling in het proces is nu scherper gedefinieerd. Waar eerder het modelformulier uitgangspunt was, is nu de beschrijving van het proces centraal komen te staan. Het is nu duidelijk dat er meerdere formulieren of digitale hulpmiddelen zijn ter ondersteuning van het proces voor de VWV. Er zijn dan ook veel voorbeelden vanuit de praktijk toegevoegd. In de presentatie duidt De Konink ook nog eens het belangrijkste doel van de VWV: beschermen van de omgeving, de direct betrokkenen en de installatie tegen de risico’s die samenhangen met de uitvoering van een karwei. Diverse vragen vanuit de zaal volgen: over toepassing van TaakRisicoAnalyse (TRA) en de spoedprocedure; de wettelijke status van deze inspirerende werkwijze (geen wettelijke status, maar er volgt nog wel juridische toetsing voordat deze wordt uitgebracht); een extra categorie ‘midden’risico naast de nu veel toegepaste indeling in ‘laag’ en ‘hoog’. Diverse van de gestelde vragen zullen middels de toe te sturen teksten verder worden beantwoord.

Ard Hagendijk, Plant Manager RDM Training Plant van Deltalinqs Training & Services, vertelde vervolgens over de RDM Training Plant. Deze trainingsfaciliteit is een publiek-privaat samenwerkingsproject in de Rotterdamse haven waar studenten aan het Techniekcollege en medewerkers van bedrijven getraind kunnen worden. Bij deze trainingen worden de nieuwste veiligheidsstandaarden toegepast die gelden voor de risicovolle omgeving van de gehele procesindustrie. De RDM Training Plant gaat dan ook de geactualiseerde werkwijze voor de VWV in haar trainingen toepassen. Op die manier draagt zij bij aan het uitdragen van kennis over de geactualiseerde VWV-procedure.

Arjan van Geel van ENGIE gaat in op een belangrijk deelthema binnen de VWV: het veiligstellen. ‘Bij het veiligstellen is er een grote afhankelijkheid tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers. Je moet daarbij op elkaar en op de techniek en procedures kunnen vertrouwen en er absoluut zeker van zijn dat er veilig aan leidingen gewerkt kan worden. Er zijn op het vlak van techniek steeds meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld met Lock Out, Tag Out & Try Out (LOTOTO), waarin medewerkers van ENGIE met een eigen slotenset kunnen werken.’ Van Geel onderstreept nog eens het belang dat opdrachtgevers en opdrachtnemers heldere afspraken maken over een goede werkwijze zodat veilig aan de installatie gewerkt kan worden en daarmee incidenten verder teruggedrongen kunnen worden.

Eerst volgende bijeenkomst van Deltalinqs vindt plaats op 25 oktober a.s.:
'Het verwerken van persoonsgegevens in de haven community: Welke impact zal de AVG straks kunnen hebben voor de bedrijven in de Rotterdamse haven?'