Masterclass 'Industrie 4.0 leiden of lijden; duurzame inzetbaarheid in de haven'

Masterclass 'Industrie 4.0 leiden of lijden; duurzame inzetbaarheid in de haven'

Tot je 67ste gezond, gemotiveerd én productief werken, hoe pak je dat aan?

Die vraag werd behandeld tijdens de masterclass bij Deltalinqs op 16 november. VHP adviseurs Dorinde Brands en Kees Peereboom hebben het model 'Duurzame inzetbaarheid: de mens centraal' toegelicht.

Samen met de aanwezigen hebben zij een aanpak op maat besproken waardoor medewerkers in de haven veilig en gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Wat niet een eenvoudige opgave is, en alleen met maatwerk op individueel niveau. Wat duidelijk naar boven kwam is de complexiteit van dit vraagstuk, maar ook de tweeledigheid. Aan de ene kant hebben we het over een categorie met name oudere medewerkers, met lange dienstverbanden en al lange tijd geen scholing gevolgd. Aan de andere kant een categorie jongere medewerkers waarbij het van belang is direct het bewustzijn te creëren dat een fysiek belastende baan voor velen niet haalbaar is in de gehele loopbaan.

Zorg dat je aan beide categorieën aandacht besteed, focus op positieve ontwikkelingen, medewerkers die wél willen werken aan hun gezondheid, loopbaan en betrokkenheid bij uw organisatie, was de kernboodschap.

De volgende Masterclasses vinden plaats op: 21 december 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet' (Royal HaskoningDHV) en 18 januari 'Mededinging' (NautaDutilh) (verschoven van 11 december).