Havenbedrijf ontzorgt door aanleg CO2-transportnet

Havenbedrijf ontzorgt door aanleg CO2-transportnet

Bedrijven die 24/7 produceren met CO2-emissies als gevolg kunnen hun CO2 in de nabije toekomst leveren aan een CO2-leiding die door het havenindustrieel gebied loopt.

Het Havenbedrijf gaat enkele tientallen miljoenen euro’s investeren in een leidingnetwerk voor transport van CO2. Een onafhankelijke operator gaat dat leidingnetwerk beheren. De Rotterdamse ligging biedt goede mogelijkheden voor opslag van CO2 in lege gasvelden voor de kust.

CO2-afvang wordt snel goedkoper
Als bedrijven zelf investeren in de technologie en installatie voor afvang van hun CO2 uit de rookgassen, gaat de CO2 dus niet langer naar de lucht. Vanaf de zomer 2017 is in Plant One Rotterdam nieuwe energiezuinige technologie voor het testen van afvang van CO2 beschikbaar, die de kosten aanzienlijk naar beneden kan brengen. De subsidieaanvraag voor het eerste consortium is in voorbereiding.

Geen broeikasgas maar grondstof
Volgens Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, zullen zich ook nieuwe mogelijkheden voor CC re-use aandienen: "Het beste is natuurlijk als je CO2 als grondstof opnieuw in de keten kunt brengen voor hergebruik. Hopelijk gaan veel nieuwe applicaties hier een rol spelen."

30 maart Deltalinqs presentatie marktstudie CCU
Wat zijn de mogelijkheden en de technische en economische randvoorwaarden voor CO2 als grondstof? Het industrieel cluster in Rotterdam is bij uitstek geëquipeerd om mogelijkheden voor circulaire integratie met reststromen, waterstof en syngas te benutten en zo business cases voor duurzame processen met CO2 te versnellen.

Met CO2 voor mierenzuur als energiedrager bijvoorbeeld, of voor mineralisatie waarbij asbest wordt geneutraliseerd. CO2 als grondstof voor kunststoffen of voor methanol. En wat is de rol van elektrificatie in deze processen, als meer windenergie ook om economisch optimale benutting vraagt? Op 25 januari jl. heeft Deltalinqs in een kickoff meeting de eerste mogelijkheden voor de toepassing van CO2 als grondstof gepresenteerd.

Donderdagmiddag 30 maart bieden sprekers als Coby van der Linden (Clingendael Energy), Earl Goetheer (TNO) en Diederik Jaspers (CE Delft) ons de laatste inzichten in de marktkansen én de noodzaak om te komen tot concrete demonstratieprojecten. De contouren van de eerste pps-projecten worden al zichtbaar.

De volgende fase voor CCU komt in het teken te staan van test- en demonstratieprojecten voor de nieuwste technologieën voor postcombustion capture van CO2 uit productierookgassen. Hierop aangesloten worden de technologieën gedemonstreerd voor omzetting van de afgevangen bouwsteen CO2 naar grondstoffen (CCU). Dit zijn onder andere chemicaliën, brandstoffen en componenten voor de cement- en betonindustrie. De omzetting middels fotosynthese en algen is gericht op productie van omegavetzuren, proteïnen en bio-kleurstoffen.

Locatie, tijd en aanmelden
Plant One Rotterdam, havennummer 5210, inloop 13.30 uur. Toegang alleen na aanmelding vooraf.