Masterclass ‘Botsen Brzo en ISO 45001’ goed ontvangen

Masterclass ‘Botsen Brzo en ISO 45001’ goed ontvangen

Managementsystemen zijn er in verschillende soorten en maten. Waar het ene systeem zich richt op gezond en veilig werken, ligt de focus bij een ander systeem op het voorkomen van zware ongevallen. ISO 45001 is de nieuwe norm voor arbomanagementsystemen.

Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) beschikken vanuit de wet over een veiligheidsbeheerssysteem. Op 17 januari zijn Peter Stufkens (specialist Brzo) en Eldert de Vries (specialist arbomanagementsystemen) van Tauw met elkaar de ‘battle’ aangegaan om te onderzoeken of beide systemen tegenstrijdig zijn of elkaar aanvullen of juist versterken.

Brzo: een korte terugblik
Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) heeft als doel om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en om de schade zoveel mogelijk te beperken. De Nederlandse Brzo-wetgeving is ontstaan na een ramp in een chemische fabriek nabij Seveso in Italië in 1976. Eén van de eisen vanuit de wetgeving is dat een Brzo-bedrijf een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opzet en onderhoudt.

Gezond en veilig werken met ISO 45001
Managementsysteem ISO 45001, de opvolger van OHSAS 18001, is de nieuwe norm voor gezond en veilig werken. Dit systeem borgt dat alle medewerkers die te maken hebben met deze norm worden gestimuleerd om dit continu te verbeteren. ISO 45001 is net als de ISO-normen 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu) gebaseerd op de High Level Structure (HLS).

Verschil in grondslag en reikwijdte
OHSAS 18001 en ISO 45001 hebben in de basis hetzelfde doel. Tijdens de masterclass zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de managementsystemen uitgebreid besproken en toegelicht. De twee belangrijkste verschillen zijn de grondslag en de reikwijdte. Het VBS is een wettelijke verplichting, voortkomend uit het Brzo, ISO 45001 is een keuze. De reikwijdte van het VBS wordt bepaald door de milieuvergunning en gaat over milieuaspecten en de gevolgen buiten de inrichting. De reikwijdte van het ISO-certificaat bepaalt het bedrijf zelf en beperkt zich tot gezond en veilig werken.

Door het verschil in grondslag en de reikwijdte van de managementsystemen ontstaan er verschillende dynamieken binnen het bedrijf, waarbij ze de ene keer botsen en de andere keer elkaar aanvullen.

De experts van Tauw hebben de deelnemers van de masterclass meegenomen in de dynamiek van de managementsystemen en ze laten ervaren waar de ISO 45001 Brzo-bedrijven kan helpen bij het voorkomen van zware ongevallen én het beheersen van gezond en veilig werken in een geïntegreerd managementsysteem.