Wethouder Kasmi geeft startsein IT Campus Rotterdam

Wethouder Kasmi geeft startsein IT Campus Rotterdam

Afgelopen maandag (29 oktober 2018) heeft wethouder Kasmi het officiële startschot gegeven voor de IT-Campus Rotterdam op het RDM-terrein.

Binnen de IT-campus werken bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan het vergroten van het IT-talent voor Rotterdam. Deltalinqs is één van de partners binnen de IT-campus.

De regionale uitdaging

Evenals vele andere sectoren heeft ook de Rotterdamse haven te maken met de toenemende digitalisering en robotisering van de maatschappij. Ook in de haven wordt steeds autonomer gewerkt, zijn processen steeds meer geautomatiseerd en veranderen of verdwijnen traditionele beroepen. Een bloeiende ICT-sector, die de bedrijven in de haven kan ondersteunen in deze transitie, is dan belangrijk. Wanneer deze sector moeilijk aan mensen kan komen (en dat geven de huidige prognoses aan) dan heeft dat ook effect op andere bedrijven. Voor Deltalinqs is het daarom belangrijk dat er een IT-campus is opgericht waarin wordt samengewerkt aan meer en beter IT-talent voor de stad. “De IT-campus Rotterdam kan ervoor zorgen dat we mensen uit verschillende disciplines aan ons binden. Daarmee zorgen we ervoor dat de haven van Rotterdam de slimste haven van de wereld is en blijft”, aldus Steven Lak.

De ambitie van de IT-campus is groot. Zo wil het onder andere werken aan het versterken van de digitale vaardigheden van 50.000 Rotterdamse basisschoolleerlingen en binnen het beroepsonderwijs bedrijven actief koppelen aan minoren en keuzedelen. Ook wil het zich hard maken voor meer hybride docenten (docenten die het werk bij een bedrijf combineren met het lesgeven op een onderwijsinstelling) en de ontwikkeling van een tweejarige praktische hbo-opleiding.

Er ligt ook een behoorlijke uitdaging. Niet alleen is er een steeds groter wordende vraag aan IT-professionals die binnen de ICT-sector aan de slag kunnen. Ook binnen de bestaande opleidingen en functies zal meer tijd gegeven moeten worden aan het bijbrengen van de digitale vaardigheden aan nieuwe medewerkers. Onderhoud is tenslotte steeds meer 'smart maintenance' en daarmee wordt het gereedschap van ook de onderhoudsmonteur uitgebreid met een laptop of tablet. Toenemende cyber-criminaliteit zorgt ervoor dat iedere medewerker in een bedrijf geconfronteerd kan worden met phishing mail en dus voldoende digiwijs moet zijn. Willen we als Rotterdamse haven de digitale transitie kunnen maken, moeten we investeren in divers talent.

Een unieke samenwerking
Binnen de IT-campus heeft de totale onderwijsketen, van primair onderwijs tot mbo en hbo, zich verenigd met partners uit het bedrijfsleven en overheid. Op de RDM campus is na maandag een fysieke ontmoetingsplek in gebruik genomen waar deze partners elkaar kunnen treffen. De gezamenlijke ambitie en uitdaging is omschreven en nu zal de start moeten worden gemaakt met het digitaal vaardig maken, opleiden, bijscholen en omscholen van allerlei doelgroepen. Samenwerken is dan cruciaal om de ambitieuze doelen ook te kunnen realiseren. Als Deltalinqs sluiten we hier graag bij aan om samen met de partners uit het onderwijs en de overheid de haven van Rotterdam nog digitaler en nog slimmer te maken.

Artikel NRC: 'Rotterdam wil groot tekort IT'ers aanpakken'