Veiligheid versus privacybescherming in de keten

Veiligheid versus privacybescherming in de keten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en wordt actief gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Eind vorig jaar heeft Deltalinqs een tweetal workshops georganiseerd om haar leden te informeren over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor bedrijven in de Rotterdamse haven en meer specifiek over de privacyaspecten rondom het werken met bijzondere persoonsgegevens zoals het (laten) uitvoeren van alcohol- en drugstesten.

Met name het laatste aspect blijkt een lastig knelpunt te zijn in de dagelijkse praktijk waarbij zich een dilemma voordoet tussen het borgen van de veiligheid enerzijds en het beschermen van de privacy anderzijds.

Deltalinqs en de VOMI bundelden op 20 maart jl. hun krachten tijdens een derde en tevens laatste themaworkshop over de AVG in de keten, specifiek voor MT-leden en het middenkader op het gebied van veiligheid en contractormanagement, die zijn belast met het verwerken van persoonlijke gegevens.

De aanwezige HR-professionals, directieleden, HSSEQ-functionarissen en anderen lieten zich uitgebreid informeren over de op handen zijnde wijzigingen en spraken actief mee tijdens een debat over alcohol- en drugscontroles op de werkvloer. Uit één van de vragen die onderdeel uitmaakten van het debat over 'alcohol- en drugscontroles op de werkvloer', dat tijdens de themaworkshop werd gevoerd, bleek dat deze sector vindt dat veilig werken gaat voor het beschermen van de privacy. Maar liefst 96 procent stemde 'mee eens'.

Omdat er naar de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens onvoldoende juridische basis is voor MDA-controles heeft Port Privacy in overleg met diverse bedrijven, beveiligingsbedrijven en arbodiensten een aparte privacygedragscode voor MDA-controles opgesteld. Deze wordt op korte termijn ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden u op de hoogte van de discussie die dit waarschijnlijk gaat opleveren.

Een uitgebreide terugkoppeling met leermomenten van de themabijeenkomst zijn samengevat op via de website van iMaintain en in deze film.