Samenwerken aan veiligheid op de RDM Training Plant

Samenwerken aan veiligheid op de RDM Training Plant

Deltalinqs Training & Services heeft deze week haar plannen om het gezamenlijke Regionale Training Centrum in de Rijnmond te worden, gepresenteerd aan het bestuur van de SSVV dat hiervoor speciaal te gast was op de RDM Training Plant.

Bedrijven in de regio zijn geïnteresseerd in het RDM Training Plant concept als het Regionaal Training Centrum voor veilig werken in de (petro-)chemische industrie waarbij theorie en praktijk kunnen worden geleerd in een realistische omgeving.

Het trainingsaanbod zal in 2019 worden aangepast en uitgebreid zodat dit beter is afgestemd op de wensen van de opdrachtgevers en -nemers. De nieuw te ontwikkelen trainingen zullen meer gericht zijn op een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. De trainingen dienen hiervoor goed aan te sluiten bij de wensen van de opdrachtgevers en -nemers. Opdrachtgevers zijn vooral geïnteresseerd om met de realistische oefenomgeving een volgende stap te zetten in het trainen en toetsen op veiligheid, door met name te focussen op veilig gedrag. Opdrachtnemers willen graag getraind worden maar zijn vooral geholpen met efficiëntieverhoging. Zij willen stapeling van trainingen voorkomen en waar mogelijk de inhoud concentreren en/of combineren. De volgende stap is een nauwere samenwerking met de SSVV om de uitvoering van de VCA-upgradeprojecten en de ambities met het Regionaal Training Centrum goed op elkaar te laten aansluiten.