Quickscan Veiligheidscultuuronderzoek DCMR: spiegel voor BRZO-bedrijven

Quickscan Veiligheidscultuuronderzoek DCMR: spiegel voor BRZO-bedrijven

In de regio Rotterdam/Rijnmond hebben een negentiental BRZO-bedrijven uit vier sectoren (raffinage, chemie, tankopslag en op/overslag van gevaarlijke goederen) meegewerkt aan een Veiligheidscultuuronderzoek.

Voor een veertiental bedrijven was het een herhaling van een gelijksoortig onderzoek uit 2012. De onderzoekers spreken over een serieuze - doch beperkte - evaluatie van de veiligheidscultuur die geen oordeel inhoudt over de veiligheidsprestaties van een bedrijf.

Het onderzoek was gericht op vier doelen: kwaliteit van de veiligheidscultuur bij deze bedrijven; verschillen tussen bedrijven en sectoren; ontwikkelingen in de veiligheidscultuur bij de reeds in 2012 bezochte bedrijven; mogelijke effect van maatregelen die deze bedrijven hebben genomen sinds 2012.

Negen bedrijven (waaronder de drie onderzochte raffinagebedrijven) kennen een goede veiligheidscultuur en bij acht bedrijven is er sprake van een vrij goede tot acceptabele cultuur met enkele zwakke dimensies. Bij twee bedrijven is de veiligheidscultuur onvoldoende ontwikkeld.

De vergelijking met 2012 geeft een zeer gemengd beeld: verbeteringen (zes), gelijk gebleven (vier) en achteruitgang (vier). Hard bewijs voor welke interventies positief effect hebben is niet aantoonbaar op basis van deze quickscan.

Voorzitter Steven Lak van havenondernemersvereniging Deltalinqs is positief over het onderzoek: "Een gedegen onderzoek binnen bedrijven die vrijwillig hun interne organisatie openstellen voor (herhalings)onderzoek. De uitkomsten zijn voor alle bedrijven en sectoren een waardevolle spiegel. Veiligheid is voor al onze bedrijven een keiharde voorwaarde om succesvol te ondernemen."

Herhalingsonderzoek veiligheidscultuur