Masterclass actualiteiten health, safety & environment

Masterclass actualiteiten health, safety & environment

Hot topic ‘health, safety & environment’ zorgt voor twee goedbezochte masterclasses. Maayke Maas en Stephan Sluiter van buitengewoon lid Ploum bespraken op 23 augustus jongstleden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HS&E, waarbij ook de trends in het toezicht door DCMR, ILT en ISZW aan de orde kwamen.

Wederzijds begrip
Rode draad tijdens de masterclass was het belang van wederzijds begrip tussen bedrijf en toezichthouder. In een samenleving die steeds meer is gericht op risicovermijding, kunnen bedrijven de eisen van toezichthouders soms als knellend ervaren. Voorbeelden zijn de gedetailleerde vergunningvoorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen op grond van de PGS-reeksen en de strenge eisen tot naleving van BRZO-voorschriften door ISZW.

Het is dan van belang om in overleg te treden met de toezichthouder en gezamenlijk te zoeken naar maatregelen die enerzijds voldoen aan de wettelijke eisen, maar anderzijds ook zoveel mogelijk tegemoet komen aan de praktische bezwaren van bedrijven. Gelet op deze trend ontwikkelde Ploum zich de afgelopen jaren steeds meer tot een volwaardig lid van het HSE-team, met kennis van de praktijk. Haar advocaten zijn in toenemende mate een 'meedenkende' schakel tussen de praktijk en de toezichthouder.

Prioritering HSE-beleid
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de HSE-regelgeving waarmee bedrijven geconfronteerd worden zeer divers is. Aan de orde kwamen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit, diffuse emissies door schepen die binnen de inrichting afmeren, de omgang met potentiële ZZS, de toepassing van arboregels op contractors en het 'ongrijpbare' afvalstoffenbegrip. Een quick win voor bedrijven die een prioritering in hun HSE-beleid willen aanbrengen is om elk jaar de jaarplannen van toezichthouders als ILT en ISZW even te bekijken. Daarin staat duidelijk welke onderwerpen bijzondere aandacht krijgen van de toezichthouder.