IPCC ziet CCS als noodzakelijke transitiemaatregel

IPCC ziet CCS als noodzakelijke transitiemaatregel

Er zijn vier grote systeemtransities nodig om ervoor te zorgen dat opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 °C. Eén van die vier is het industriële systeem. Dat stelt het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties in het rapport: ‘Global warming of 1.5 °C’, dat op 8 oktober jongstleden verscheen.

In het rapport worden verschillende routes uitgezet om het klimaatdoel van Parijs te bereiken en een aantal aanbevelingen gedaan. Er zijn systeemtransities nodig in de volgende sectoren: energie, landbouw, stedelijke omgeving (inclusief infrastructuur en gebouwen) en industrie. De beschreven systeemtransities noemt het IPCC ‘ongekend’ maar noodzakelijk om op tijd het doel te halen. Onderdelen van de opgave voor de industrie zijn: elektrificatie, waterstof, duurzame bio-based grondstoffen, productsubstitutie, CCS en CCU.

Het IPCC geeft aan dat deze mogelijkheden technisch bewezen zijn, maar beïnvloed kunnen worden door economische en financiële beperkingen of beperkingen in menskracht. IPCC roept op tot gebruik van CCS. Deltalinqs Energy Forum ziet CCS eveneens als onderdeel van de oplossing. Efficiënter omgaan met energie gecombineerd met procesefficiëntie zijn niet voldoende om teveel opwarming tegen te gaan. De industrie moet in 2050 zijn uitstoot met minstens 75% hebben verminderd ten opzichte van 2010.

Het rapport wordt in december op de VN-klimaattop in Katowice besproken. Een (Engelstalige) samenvatting voor beleidsmakers is hier te vinden.