Implementatie AVG binnen Deltalinqs

Implementatie AVG binnen Deltalinqs

Op 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Deze veel omvattende Europese regelgeving beoogt de positie van natuurlijke personen te versterken met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens (privacy).

Om dat mogelijk te maken voorziet de verordening in een waaier aan maatregelen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat organisaties zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens. Dit heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van Deltalinqs.

Om haar rol als ondernemersvereniging goed te kunnen uitoefenen beschikt Deltalinqs over contactgegevens van personen die werkzaam zijn bij de aangesloten bedrijven en diverse stakeholders. Of het nu gaat om het bijhouden van de ledenadministratie, het organiseren van evenementen of het publiceren van behaalde onderwijsresultaten, de uitvoering van deze activiteiten vereist dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Deltalinqs heeft het beschermen van persoonsgegevens altijd belangrijk gevonden en zal vanzelfsprekend voldoen aan de regels van de nieuwe privacywetgeving. Daarom zullen deze persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid worden gebruikt en dus nooit zomaar willekeurig met derden worden gedeeld. Tevens wordt er gezocht naar een goede balans in het behartigen van de collectieve belangen van onze leden.

Om de nieuwe privacywetgeving goed te kunnen implementeren werkt Deltalinqs samen met een externe deskundige om de werkprocessen zo goed mogelijk op de nieuwe eisen af te stemmen. Onder meer heeft Deltalinqs sinds 25 mei jongstleden op iedere pagina van www.deltalinqs.nl een privacy/cookies melding opgenomen met een link naar de privacyverklaring.

Voor vragen over het privacybeleid en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Deltalinqs kan contact worden opgenomen via info@deltalinqs.nl.