Haven HR-sessie: Leren en werken in een tophaven

Haven HR-sessie: Leren en werken in een tophaven

Op 29 november vond de editie 2018 van de Interactieve Haven HR-sessie plaats met als keynotespreker Richard Moti (wethouder Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid).

Met het thema 'Leren en werken in een tophaven' is in verschillende workshops dieper ingegaan op de korte- en langetermijnuitdagingen voor de arbeidsmarkt in de haven.

Goed gekwalificeerd en betaalbaar personeel is dé uitdaging voor bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Een pittige opgave, want hoe kunnen we op korte termijn invulling geven aan een groeiende vraag naar nieuwe medewerkers bij veel bedrijven? En: hoe zorgen we ervoor dat we bedrijven leren om eventuele veranderingen op de lange termijn op de vangen? Alleen door de regionale arbeidsmarkt zo in te richten dat kennis en arbeid positieve concurrentiefactoren worden.

Een hechte samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en het havenbedrijfsleven is een must om die uitdaging aan te gaan. Om deze reden wordt vanuit Deltalinqs, het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam gewerkt aan de formulering van een haven Leer-Werk akkoord. In zijn speech lichtte wethouder Moti dit initiatief toe: “Binnen een koepelakkoord willen we als gemeente met het onderwijs, de bedrijven en instellingen uit diverse sectoren afspraken maken. Dat we in onze regio alleen opleiden voor functies met baanperspectief, indien noodzakelijk medewerkers begeleiden van werk naar werk en vooral ook mensen weer aan het werk krijgen, die nu buiten het arbeidsproces staan.”

In de verschillende workshops is dieper ingegaan op thema’s als: geldzorgen bij medewerkers, baanpotentie voor een statushouders binnen de haven, sociale innovatie of jeugdwerkgelegenheid. Verschillende presentaties hiervan zijn op aanvraag beschikbaar. Wegens het succes van ook deze editie. zullen we ook volgend jaar de maand november afsluiten met een 'Interactie Haven HR-sessie'. Reserveer hiervoor alvast 28 november 2019 in uw agenda!