Deltalinqs CEO-overleg: 'dilemma's voor commissarissen'

Deltalinqs CEO-overleg: 'dilemma's voor commissarissen'

Afgelopen dinsdag 27 maart heeft voor de 6e maal het Deltalinqs CEO-overleg plaatsgevonden.

Het was wederom een zeer geslaagde bijeenkomst, die we met dank aan AKD advocaten & notarissen konden houden in de schitterende zaal op de bovenste verdieping van de Maastoren.

Met de circa veertig aanwezige bestuurders en ondernemers zijn we ditmaal gedoken in het onderwerp 'Dilemma’s voor commissarissen'. Het was een aansprekend thema waar zowel de sprekers als de aanwezige bestuurders hun persoonlijke kennis en ervaringen in een open en vertrouwelijke setting met elkaar hebben kunnen delen. De middag werd ingeleid door Patrick Haas, partner AKD advocaten & notarissen, met het juridische kader en de casuïstiek uit zijn praktijk en Martin van Pernis, oud-ceo Siemens Nederland, die kon putten uit een indrukkende hoeveelheid ervaring als commissaris van beursgenoteerde tot aan familiebedrijven en start-ups. De zeer leerzame juridische casuïstiek van Patrick Haas maakte duidelijk dat de rol van toezichthouder, ofwel commissaris, zeer serieus genomen moet worden. Gelukkig gaven de boeiende verhalen die Martin van Pernis met ons deelde over het bijstaan van bestuurders en ondernemers in voor en tegenspoed een beeld dat de rol van commissaris ook erg bevredigend is om te mogen vervullen.

In de daarop volgende forumdiscussie onder leiding van Steven Lak werd nog meer duidelijk hoe belangrijk het is dat de raad van commissarissen in staat moet zijn via alle denkbare invalshoeken de organisatie goed te kennen om haar functie optimaal te kunnen uitvoeren. Diversiteit in de RvC en een goede communicatie in alle lagen van de organisatie is, naast een goede implementatie van de regelgeving in de processen van het RvC, essentieel. Veel dank was daarbij voor de bijdrage van de heren Ben Vree en Wim van Sluis in de discussie om als klankbord te dienen en het delen van hun ervaringen in de rol van commissaris bij zeer uiteenlopende organisaties. Allard Castelein sloot de discussie af door de opbrengst van de middag in een aantal punten helder samen te vatten.