Masterclass 'Cryogene koude isolatie' (NCTI)

Masterclass 'Cryogene koude isolatie' (NCTI)

Op 16 februari 2017 heeft de Masterclass ‘Cryogene koude isolatie’, georganiseerd door buitengewoon lid Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (www.ncti.eu), plaatsgevonden.

Deze heeft oplossingen geleverd en enkele leden aan het denken gezet. ‘Het CINI Handboek bevat veel detailinformatie en is leidraad voor het opstellen van een specificatie’ en ‘waarop moet gelet worden om tot een goed werkend cryogeen isolatiesysteem te komen’.

Complex
De opbouw van een cryogeen isolatiesysteem is ingewikkeld en de montage van de verschillende materialen is precisiewerk. Tussen de onderscheidenlijke isolatielagen en afwerking moet veelvuldig gecontroleerd worden. Onjuiste montage leidt onherroepelijk tot complicaties tijdens de operatie, en een herkansing krijg je niet. Mede hierom moeten de juiste materialen gespecificeerd zijn en bij levering worden gecontroleerd. Vakmanschap is nog belangrijker dan bij warme isolatie.

Programma
Cees Alderliesten, Beleidsadviseur Deltalinqs heeft de Masterclass namens Deltalinqs geopend en spreker was Paul de Koning, General Manager Nederlands Centrum voor Technische Isolatie.
Cryogene isolatie wint aan terrein. Niet vreemd als je bedenkt dat producten over grotere afstanden getransporteerd worden en (tijdelijk) opgeslagen moeten worden. Vaak is dat een gas in vloeibare fase die alleen is te bereiken bij extreem lage temperatuur, dus koude-isolatie en dit stelt andere voorwaarden dan warme-isolatie. Tijdens de masterclass zijn de deelnemers aan de hand van een groepsopdracht uitgedaagd om de juiste materialen te selecteren en een systeem op te bouwen.