Nieuwe stap in preventie en opruimen vervuiling door plastic korrels

Nieuwe stap in preventie en opruimen vervuiling door plastic korrels

Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben bedrijven uit de kunststof producerende industrie samen met de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs een nieuwe stap gezet in het tegengaan van vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken in de haven van Rotterdam.

Met de overeenkomst zetten de partijen een formele stap in het voorkomen van vervuiling in de Rotterdamse haven. Daarnaast zullen zij zich inzetten voor het schoonmaken van vervuilde plaatsen in de haven. De Taskforce Clean Sweep Rotterdam bestaat uit diverse bedrijven uit de kunststof producerende industrie, vervoersbedrijven, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en Plastics Europe Nederland. Ook DCMR Milieudienst Rijnmond is sinds de start bij het initiatief betrokken. De milieudienst steunt het initiatief, maar heeft de overeenkomst niet getekend vanwege zijn rol als onafhankelijk toezichthouder.

Preventie en opruimacties
De leden erkennen in de samenwerkingsovereenkomst dat in de regio Rijnmond sprake is van ongewenste vervuiling als gevolg van plastic korrels en dat deze vervuiling bij voorkeur moet worden voorkomen door samen te werken. Zij zullen hiervoor kennis en ervaring uitwisselen en financiële middelen beschikbaar stellen.

De taskforce bestaat inmiddels bijna twee jaar en is opgericht na een conferentie over de problematiek van vervuiling door plastic korrels. Ook de Plastic Soup Foundation heeft hierin een rol gespeeld. Zij vroeg aandacht voor de grote hoeveelheden plastic korrels in het water en op de oevers in de Rotterdamse haven. In de afgelopen twee jaar zijn door de taskforce op vrijwillige basis opruimacties uitgevoerd in de Londenhaven en de Rijnhaven. Daarnaast hebben diverse bedrijfsbezoeken plaatsgevonden waarbij de leden praktijkervaring uitwisselden in het voorkomen van verlies van korrels tijdens de productie of het transport. Het programma van de taskforce gaat naast de schoonmaak ook over het verbeteren van werklocaties, aanscherpen van procedures en het creëren van bewustwording van personeel. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst laten alle betrokken partijen zien dat zij werk willen maken van het voorkomen van vervuiling door plastic korrels.

Aansluiten
Carla Jong, adviseur milieu en duurzaamheid bij Deltalinqs: "Voor Deltalinqs en haar leden is een schone omgeving een bestaansrecht en we werken dan ook graag mee aan het oplossen van dit probleem." Carla is vanuit Deltalinqs voorzitter van de werkgroep Best Practices. "Hierin delen bedrijven onderling hun kennis en inspireren elkaar om tot innovatieve oplossingen te komen. Deltalinqs-leden die ook plastic korrels, poeders of vlokken produceren, verwerken en/of vervoeren worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij de taskforce." Hiervoor kunt u contact opnemen met Carla Jong (contactgegevens aan de rechterzijde).